FinfinneTribune.com is Gadaa.com
Gadaa.com
Gadaa.com
Gadaa.com
THE LATEST ...
Gadaa.com

Gadaa.com

Articles ... Opinions & Analyses ...
Caalaa Haayiluu:- QUBEE KOO

Caalaa Haayiluu:- QUBEE KOO

--- 1 Comment

Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa ("Oromian Towns and Cities") – Kutaa Duraa

Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa ("Oromian Towns and Cities") – Kutaa Duraa

--- Add a Comment

SEENAA Y.G(2005):- "GOGAA LAAFAATTI MARUU" (K/ 3ffaa)

SEENAA Y.G(2005):- "GOGAA LAAFAATTI MARUU" (K/ 3ffaa)

--- Add a Comment

Najiib Zannuun:- GOOTOTA (Walaloo)

Najiib Zannuun:- GOOTOTA (Walaloo)

--- Add a Comment

Albasa Dagaga:- The Oromo Quest for Independence: The Elusive Leenco Factor

Albasa Dagaga:- The Oromo Quest for Independence: The Elusive Leenco Factor

--- 35 Comments

Coqorsa Eebbaa:- "Baacheloo Tumtuu Sibiilaa" (Walaloo)

Coqorsa Eebbaa:- "Baacheloo Tumtuu Sibiilaa" (Walaloo)

--- Add a Comment

Abdii Borii:- Maal haa baasuuf dhama raasuu?

Abdii Borii:- Maal haa baasuuf dhama raasuu?

--- Add a Comment

Dhufeeraa Birraasaa:- "Barbaacha Barii Baddee" (Walaloo)

Dhufeeraa Birraasaa:- "Barbaacha Barii Baddee" (Walaloo)

--- 1 Comment

Ibsaa Guutama:- Hamma Hin Jirree Bookkisa Dullacha | Oldie’s Bellow of No Significance

Ibsaa Guutama:- Hamma Hin Jirree Bookkisa Dullacha | Oldie’s Bellow of No Significance

--- Add a Comment

SEENAA Y.G(2005): "GOGAA LAAFAATTI MARUU"

SEENAA Y.G(2005): "GOGAA LAAFAATTI MARUU"

--- Add a Comment

Raammoo Cuqulisaa:- A Rejoinder to Laalo Guduru’s "Chickens, Eagles and Leenco" – Let Chickens Be Chickens Until the Quiver of Your Wings Brings Them Home to Roost

Raammoo Cuqulisaa:- A Rejoinder to Laalo Guduru’s "Chickens, Eagles and Leenco" – Let Chickens Be Chickens Until the Quiver of Your Wings Brings Them Home to Roost

--- 17 Comments

ቦሩ በራቃ:- ኣቶ ኣባይ ፀሃዬና ወያኔዎች ሆይ! በዋልታ ሃሰት ፋብሪካ ኣማካኝነት ኣዲስ ፈብርካችሁ ለማሰራጨት ያሰባችሁት የማስተባበያ ድራማ የኦሮሞን ህዝብ ልብ ሊገዛላችሁ ኣይችልም!

ቦሩ በራቃ:- ኣቶ ኣባይ ፀሃዬና ወያኔዎች ሆይ! በዋልታ ሃሰት ፋብሪካ ኣማካኝነት ኣዲስ ፈብርካችሁ ለማሰራጨት ያሰባችሁት የማስተባበያ ድራማ የኦሮሞን ህዝብ ልብ ሊገዛላችሁ ኣይችልም!

--- 3 Comments

Tolchaa Wagii:- New Afan Oromo Fiction and Nonfiction Books

Tolchaa Wagii:- New Afan Oromo Fiction and Nonfiction Books

--- 2 Comments

Ibsaa Guutama:- Kennata Habashaa Hedduu Hodeefamaafii Jiru 2015 | The Most Talked About Habashaa Election 2015

Ibsaa Guutama:- Kennata Habashaa Hedduu Hodeefamaafii Jiru 2015 | The Most Talked About Habashaa Election 2015

--- 1 Comment

Looking Back – Oromo Liberation Front’s (OLF’s) Statement from 1978 (From Archives)

Looking Back – Oromo Liberation Front’s (OLF’s) Statement from 1978 (From Archives)

--- 10 Comments

Laalo Guduru:- Chickens, Eagles and Leenco

Laalo Guduru:- Chickens, Eagles and Leenco

--- 42 Comments

Olaanaa Abbaaxiiqii:- Ignore Leenco Lata’s compromise idea at your own peril*

Olaanaa Abbaaxiiqii:- Ignore Leenco Lata’s compromise idea at your own peril*

--- 7 Comments

Ijoo Dubbii ABO:- Kan gorsamuu qabu gorsaa taasisuun, gorsaa fi gorfamaa galaafata

Ijoo Dubbii ABO:- Kan gorsamuu qabu gorsaa taasisuun, gorsaa fi gorfamaa galaafata

--- Add a Comment

Malkaa Caffee:- TPLF Deggeruun "Warqee" OLF Deggeruun "Dhiphoo" Maaliif Jechisiisa?

Malkaa Caffee:- TPLF Deggeruun "Warqee" OLF Deggeruun "Dhiphoo" Maaliif Jechisiisa?

--- 3 Comments

SEENAA Y.G(2005): "GOGAA LAAFAATTI MARUU"

SEENAA Y.G(2005): "GOGAA LAAFAATTI MARUU"

--- 1 Comment

Kiya Tesfaye:- The Major Challenges of Opposition Parties in Ethiopia and the Case of Leenco Lata’s ODF

Kiya Tesfaye:- The Major Challenges of Opposition Parties in Ethiopia and the Case of Leenco Lata’s ODF

--- 3 Comments

ከተማ ዋቅጅራ:- ወያኔ ጋር የሚፈላ ደም እንጂ የሚያስተውል ልቦና እንደሌለ አወቅን!

ከተማ ዋቅጅራ:- ወያኔ ጋር የሚፈላ ደም እንጂ የሚያስተውል ልቦና እንደሌለ አወቅን!

--- Add a Comment

"Qabee Walaloo: Qabee 1ffaa" – A New Afan Oromo Poetry Anthology by Dhufeeraa Birraasaa

"Qabee Walaloo: Qabee 1ffaa" – A New Afan Oromo Poetry Anthology by Dhufeeraa Birraasaa

--- Add a Comment

Qumbi Boro:- Dialogue in the Wake of the ODF Incident: the Oromo Culture of Civility & Decorum for Meaning Dialogue

Qumbi Boro:- Dialogue in the Wake of the ODF Incident: the Oromo Culture of Civility & Decorum for Meaning Dialogue

--- 21 Comments

Sirkanan Ahmed:- OMN (Walaloo)

Sirkanan Ahmed:- OMN (Walaloo)

--- 2 Comments

Musa Dawud:- Mee Koolfuuree? (Walaloo)

Musa Dawud:- Mee Koolfuuree? (Walaloo)

--- Add a Comment

Jiituu Lammii:- Ergaa Ergamtuuf malu!

Jiituu Lammii:- Ergaa Ergamtuuf malu!

--- Add a Comment

Ijoo Dubbii ABO:- Sirni Ibidda Qabsiisuu Malee Dhaamsuu Hin Beekne Ibiddaan Dhabama

Ijoo Dubbii ABO:- Sirni Ibidda Qabsiisuu Malee Dhaamsuu Hin Beekne Ibiddaan Dhabama

--- Add a Comment

Toleeraa Fiqiruu Gamtaa:- Taajjabbii Koo: Itti Fayyadama Miidiyaa Hawaasaa Irratti

Toleeraa Fiqiruu Gamtaa:- Taajjabbii Koo: Itti Fayyadama Miidiyaa Hawaasaa Irratti

--- 1 Comment

Abdii Boruu:- Oromoon karaa nagaatiin qabsaayee bilisummaa argachuu hin danda’u

Abdii Boruu:- Oromoon karaa nagaatiin qabsaayee bilisummaa argachuu hin danda’u

--- 1 Comment

OromoPress Blog:- "Negotiated Surrender": ODF’s Fundamentally Flawed Approach to Conducting Oromo Struggle

OromoPress Blog:- "Negotiated Surrender": ODF’s Fundamentally Flawed Approach to Conducting Oromo Struggle

--- 4 Comments

Amin Jundi:- ODFn Ari’un Wayyaanee ABO Jabeessuufi Haaromisuufi Carraa Haaraya Uuma

Amin Jundi:- ODFn Ari’un Wayyaanee ABO Jabeessuufi Haaromisuufi Carraa Haaraya Uuma

--- 30 Comments

Jiituu Lammii:- Tiksee Qalbii Argan Hanga Karraatti Har’u!

Jiituu Lammii:- Tiksee Qalbii Argan Hanga Karraatti Har’u!

--- Add a Comment

Leenco Lata:- The origin of ethnic politics in Ethiopia*

Leenco Lata:- The origin of ethnic politics in Ethiopia*

--- 24 Comments

Boruu Barraaqaa:- Afaan ofii barachuuf ummata 40,000 keessaa 4 dhabamuun Calaqqisa haala yaaddessaa keessa jirruuti

Boruu Barraaqaa:- Afaan ofii barachuuf ummata 40,000 keessaa 4 dhabamuun Calaqqisa haala yaaddessaa keessa jirruuti

--- 4 Comments

Oromo Rights Activist Ob. Geresu Tufa on the Implications of Ob. Leenco Lata’s Return Back Home

Oromo Rights Activist Ob. Geresu Tufa on the Implications of Ob. Leenco Lata’s Return Back Home

--- 20 Comments

Alemu Hurissa:- Integrated Master Plan or Intended Marginalization Plan against Oromos?

Alemu Hurissa:- Integrated Master Plan or Intended Marginalization Plan against Oromos?

--- 3 Comments

ከልለው ኡርጋ:- በአምባገነኖች ዛቻ እና ማስፈራሪያ የመብት ጥያቄ እና የነፃነት ትግል አይቆምም!

ከልለው ኡርጋ:- በአምባገነኖች ዛቻ እና ማስፈራሪያ የመብት ጥያቄ እና የነፃነት ትግል አይቆምም!

--- 1 Comment

Gudrun Dahl (Prof.):- "Naming a Borana" | New Entry in the ‘Oromo Studies Collection @ Gadaa.com’

Gudrun Dahl (Prof.):- "Naming a Borana" | New Entry in the ‘Oromo Studies Collection @ Gadaa.com’

--- Add a Comment

ቦሩ በራቃ:- ከኣቶ ያሬድ ጥበቡ ኦሮምያን ለሁለት የመግመስ ነፍጠኛዊ ‘ጥበብ’ በስተጀርባ

ቦሩ በራቃ:- ከኣቶ ያሬድ ጥበቡ ኦሮምያን ለሁለት የመግመስ ነፍጠኛዊ ‘ጥበብ’ በስተጀርባ

--- 3 Comments

Baarentuu Gadaa:- Osoo ABOn Dhalachuu Baatee Lakkoofsi Oromoo Amma Jiru Kun Ni Jiraa Laata?

Baarentuu Gadaa:- Osoo ABOn Dhalachuu Baatee Lakkoofsi Oromoo Amma Jiru Kun Ni Jiraa Laata?

--- 1 Comment

ኢዶሳ አ. ቱፋ:- ከንቲባው

ኢዶሳ አ. ቱፋ:- ከንቲባው

--- 1 Comment

Firehiwot Guluma Tezera:- Strengthening the Initial Goal Beautifies the End

Firehiwot Guluma Tezera:- Strengthening the Initial Goal Beautifies the End

--- Add a Comment

Leenco Lata:- Electoral absolutism in Ethiopia*

Leenco Lata:- Electoral absolutism in Ethiopia*

--- 46 Comments

Benchmark of Elections (With Remarks by Yaadasaa Dafa)

Benchmark of Elections (With Remarks by Yaadasaa Dafa)

--- 3 Comments

ቦሩ በራቃ:- የቅማንት ህዝብ ትግል በኦሮሞና በሌሎችም ነጻነት ናፋቂ ህዝቦች ሊደገፍ ይገባል

ቦሩ በራቃ:- የቅማንት ህዝብ ትግል በኦሮሞና በሌሎችም ነጻነት ናፋቂ ህዝቦች ሊደገፍ ይገባል

--- 1 Comment

ግጥም:- ሳቃቹ?! ተቀባብላቹ አሽካካቹ?! — በጀግናዋ የኦሮሞ ወጣት ከኦሮሚያ

ግጥም:- ሳቃቹ?! ተቀባብላቹ አሽካካቹ?! — በጀግናዋ የኦሮሞ ወጣት ከኦሮሚያ

--- 1 Comment

Tolera Fikru Gemta:- Election 2015: Superficial and Viable Political Perspectives – A Critical Reflection

Tolera Fikru Gemta:- Election 2015: Superficial and Viable Political Perspectives – A Critical Reflection

--- 2 Comments

SBO:- Sabummaa mormaa sabummaa deggeruu!

SBO:- Sabummaa mormaa sabummaa deggeruu!

--- Add a Comment

Jaafar Ali:- Afaan Hujii Tii fii Mootummaa Itiyoophiyaa

Jaafar Ali:- Afaan Hujii Tii fii Mootummaa Itiyoophiyaa

--- 4 Comments

Latest Tweets

News Archives
Oromo Events:

...


 Complete Directory »

 New WebPages  |   News & Current Affairs  |   Human Rights & Justice  |   Oromo Communities  |   Political Affairs  |   Language & Culture  |   Religions  |   Academic Resource

 Business and Tourism  |   Relief, Development & Health  |   Sports  |   Music, Video & the Arts          Click here to submit a website » » »


 Current Affairs »

 - Ayyaantuu

 - Bilisummaa

 - Gubirmans Publishing

 - GulelePost.com

 - Mana Oromoo Swiss

 - Oromedia

 - OromianEconomist blog

 - OromiaTimes.org

 - Oromo Affairs

 - OPride.com

 - Qeerroo

 - SeifeNebelbal.com

 - Simbirtuu.com

 - URJII Online


 Horn of African Sites »

 - Afar Forum

 - AIGA Forum

 - Amb. David Shinn

 - Amir Arts (Somalia)

 - Anuak Justice Council

 - Awate (Eritrea)

 - Enset

 - EthioMedia.com

 - Ogaden Online

 - Shabait (Eritrea)

 - Walta Information Center

 

 New Websites »


 

Oromo Communities »

- ArdaJila.com

- British Columbia, Canada

- Cairo, Egypt | 2nd Website - Cairo

- Calgary, Canada

- Gursum.com

- International Oromo Women's Organization

- Ireland (AOCI)

- Kenya

- Las Vegas

- Los Angeles

- Manchester, the UK

- Midwest Oromo Communities

- Minnesota

- Ohio

- OromiaSpace.com

- Oromo Women's International Conference

- Oromtitti.com

- Oromummaa.com

- Oslo, Norway

- Seattle (2nd website)

- South Australia

- South Rogaland, Norway

- Switzerland

- Toronto, Canada

- Union of Oromo Students Europe

- Union of Oromo Students in Germany

- Victoria, Australia

- Washington, DC

- Western New York

- Yorkshire

 

Music & The Arts »

- AliBirra.com

- Bareedina: Women of Oromia

- Boonaa Mohammed

- Elemo Music

- Epidemic @ MySpace

- Ferhan @ MySpace

- Greeting Cards

- Habtamu Lamu @ MySpace

- Kemer Yousuf @ MySpace

- MyCountrySound.com

- Ogina - Webzine

- Oromia Music

- OromoSounds.com

- OroMP3.com

- SirbaOromo.com

- Samuel Daffa's Art Gallery

- Sandscribe Communications

- Yared Dibaba (Entertainer)


Sports »

- Athlete Ted Jaleta

- Athlete Tirunesh Dibaba

- Australian Oromo Soccer

- MW FC @ Myspace

- Oromo Jilboo Game

- Oromia Sports

- OSFNA

- Toronto Oromia FC

- Wollega Stadium Complex

Political Affairs »

- Afro Gadaa Initiative

- Oromiya Government

- ODF/ADO | ODF/WMO
  (ODF on Facebook)

- OromoLiberationFront.info

- OromoLiberationFront.org

- Oromo Parliamentarians

- Oromo People's Congress

- Oromo People's Congress

- OPDO

- ULFO

Human Rights »

- Amnesty International

- HRLHA

- Human Rights Watch

- Oromia Center for Human Rights

- Oromia Human Rights & Justice Council

- Oromo Support Group


Academic Links »

- DemissieBulto.com

- Oromo Folklore and Resistance

- Oromo Studies Association

- Wollega University