Gadaa.com  |  Oromia/Oromo  |  Gadaa.com REPORTS  |  Chronology  |  Events  |  Bookstore  |  About Us  |  Contact

Saliha Sami – Queen of Oromo Hits – New Music CD & DVD – Coming Soon

Rating:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...
Comments (7)

Gadaa.com

Description:

The above video collection features Saliha Sami’s previous works, for which she has been widely praised by her fans and recognized as the Queen of Oromo Hits. The first video of the collection is the advertisement for her new music CD and DVD, entitled Nanahi, which are set to be released in the summer of 2011. Help Oromummaa develop by supporting Oromo artists and buying original CD/DVD’s.

Gadaa.com

Comments

Comments (7)

 1. Rayyitu said,

  May 7, 2011 @ 4:10 am

  As usual the Raayyaa Oromo music with the “Dibbee Qaalluu beat” is neglected! Sorry; but we hope it will come in a near future by one of our brave Oromo artists!: http://gadaa.com/oduu/8436/2011/03/19/an-earnest-call-to-oromo-artists-help-raayyaa-oromo-music-revive-and-survive/

 2. Siin boonee said,

  May 7, 2011 @ 11:58 am

  Obbolee Salihaa,
  duraan durse akkam nagayaa jirta yaa mi’oftuu , jalatamtu fi kabajamtu intala oromoo. sirbake isa haraya kana yommuun daawwadhee gammachuudhaan kakkuman tahufi sigalateeffadhun wallale. qindoomina walaloo,uffataa,sagalee kee fi meeshalee hedduu nagammachiise na boochise. jireenya fi adaa kenya waliinis wal simateera hedduu itti yaadamuu fi itti dadhabuu kessan agarsiisa wan akkana nagammachise cd takka hin garre galatoomaa warri kana irra itt hirmaattan hundi keessan. yaa salihaa dhugumattu ati giiftii sirbitu oromoo ti wan hundi siraa tola sittis bareeda ‘arti’st ta’uun kes ifatti namatti mul’ta akka ke kanatu aadaa oromoo guddisa. Umurii nu dheeradha.

 3. Milkii said,

  May 8, 2011 @ 5:27 am

  Saliha, strictly example of saboonumaa Oromoo we have to imitate.

  Saliha, milkaa’i sin jennaa !!!!!!

  Galanii kee bilisummaa haa ta’u.

 4. Ahmed said,

  May 11, 2011 @ 5:14 pm

  jaabadhu saliha huji ciima hojacha jirta keeysafu kara gama Aaddatin !

 5. kaled said,

  September 23, 2011 @ 12:11 pm

  jabaadhaa ilmaan oromo nibiilisoomnaa

 6. Kanseeba said,

  February 27, 2013 @ 2:48 am

  salia I simply say thank you.

 7. bira said,

  March 12, 2013 @ 10:57 am

  saliya simple thank you so much you are very great full in oromia muzician god bless all of them’

Gadaa.com