Saliha Sami – Queen of Oromo Hits – New Music CD & DVD – Coming Soon

The above video collection features Saliha Sami’s previous works, for which she has been widely praised by her fans and recognized as the Queen of Oromo Hits. The first video of the collection is the advertisement for her new music CD and DVD, entitled Nanahi, which are set to be released in the summer of 2011. Help Oromummaa develop by supporting Oromo artists and buying original CD/DVD’s.

Gadaa.com

Credits/Tags: , , , , , , , , ,

7 Responses to "Saliha Sami – Queen of Oromo Hits – New Music CD & DVD – Coming Soon"

 1. Rayyitu  May 7, 2011 at 4:10 am

  As usual the Raayyaa Oromo music with the “Dibbee Qaalluu beat” is neglected! Sorry; but we hope it will come in a near future by one of our brave Oromo artists!: http://gadaa.com/oduu/8436/2011/03/19/an-earnest-call-to-oromo-artists-help-raayyaa-oromo-music-revive-and-survive/

 2. Siin boonee  May 7, 2011 at 11:58 am

  Obbolee Salihaa,
  duraan durse akkam nagayaa jirta yaa mi’oftuu , jalatamtu fi kabajamtu intala oromoo. sirbake isa haraya kana yommuun daawwadhee gammachuudhaan kakkuman tahufi sigalateeffadhun wallale. qindoomina walaloo,uffataa,sagalee kee fi meeshalee hedduu nagammachiise na boochise. jireenya fi adaa kenya waliinis wal simateera hedduu itti yaadamuu fi itti dadhabuu kessan agarsiisa wan akkana nagammachise cd takka hin garre galatoomaa warri kana irra itt hirmaattan hundi keessan. yaa salihaa dhugumattu ati giiftii sirbitu oromoo ti wan hundi siraa tola sittis bareeda ‘arti’st ta’uun kes ifatti namatti mul’ta akka ke kanatu aadaa oromoo guddisa. Umurii nu dheeradha.

 3. Milkii  May 8, 2011 at 5:27 am

  Saliha, strictly example of saboonumaa Oromoo we have to imitate.

  Saliha, milkaa’i sin jennaa !!!!!!

  Galanii kee bilisummaa haa ta’u.

 4. Ahmed  May 11, 2011 at 5:14 pm

  jaabadhu saliha huji ciima hojacha jirta keeysafu kara gama Aaddatin !

 5. kaled  September 23, 2011 at 12:11 pm

  jabaadhaa ilmaan oromo nibiilisoomnaa

 6. Kanseeba  February 27, 2013 at 2:48 am

  salia I simply say thank you.

 7. bira  March 12, 2013 at 10:57 am

  saliya simple thank you so much you are very great full in oromia muzician god bless all of them’

Comments are closed.

Saliha Sami – Queen of Oromo Hits – New Music CD & DVD – Coming Soon