New Oromo Music – Mahdi Jabbon: Belaan Gaga’ame

Gadaa.com For users with low Internet speed, follow the video in an audio format; simply press "Play" on the "Listen Now" picture/icon on the right side. Or Click Here.

Tags/Credits: , , , ,

New Oromo Music: Mahdi Jabbon: Belaan Gaga’ame

Artist: Mahdi Jabbon
Song: Belaan Gaga’ame
Album: Shinbirroo Halkannii
Director: Roba Geleto
Production: M&R Productions

Gadaa.com

Credits/Tags: , , , ,

2 Responses to "New Oromo Music – Mahdi Jabbon: Belaan Gaga’ame"

  1. gurhu biyaa  June 2, 2012 at 12:15 am

    mahdi brather good job. atileen guyaa toko oromoo birati ni yaadatamta aka gaariti.

  2. Obsaa  June 6, 2012 at 6:12 am

    Qabsoon ummata oromoo irraa eegamu diina rukutuu qofaa irratti xiyyeeffachuu hinqabu. haala itti ummata beelaan gaaga’amaa jiru gargaaruu dandeenyu irrattis hojjechuu qabna. Yoo akkana ta’e ummata bal’aa tumsa qabsoo keenya gochuu dandeenya. Akka ummatichaaf qabsoofnu hojiitiin ammumaan mul’isuu qabna.

Comments are closed.

New Oromo Music – Mahdi Jabbon: Belaan Gaga’ame