K/ 1ffaa: HAADHOO KOO (OROMO DRAMA & OROMO MOVIE)

HAADHOO KOO KUTAA-1FFAA (OROMO DRAMA & OROMO MOVIE)

Gadaa.com

Gadaa.com

Barreessaan:
Sintaayyoo Takilee (Xinno)

Waraabbii fi Iditi:
Sintaayyoo Takilee (Xinno)

Gargaaraan:
Girmaa Bekaa

Taatonni:
Girmaa Bekaa
Saamii Lameessaa
Abdulbaasit Baatuu
Raabiyaat Mohaammad
Tuluu Haamzaa

Credits/Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.

K/ 1ffaa: HAADHOO KOO (OROMO DRAMA & OROMO MOVIE)