Adnaan Mohammed fi Mohammed Sheka: Maalummaa

Adnaan Mohammed fi Mohammed Sheka: Maalummaa

Credits/Tags: , ,

2 Responses to "Adnaan Mohammed fi Mohammed Sheka: Maalummaa"

  1. shaffiswabe  December 21, 2012 at 6:52 am

    Adnaan jedheen dardara oromoo gotticha amma nuuf jiradhuu oroomoon maleee jetuun dhamsaa issa kanaan

  2. shaffiswabe  December 21, 2012 at 6:55 am

    Adnaan jedheen dardara oromoo gotticha amma
    gura yoo qabate oromoon haadhagayu

Comments are closed.

Adnaan Mohammed fi Mohammed Sheka: Maalummaa