TVOMT: Oduu; G/D Dura Taa’aa OSA Waliin Goone; Yaaminsa Hiriira Nagayaa fii Wallee Guyyaa Kanaa

TVOMT: Oduu; G/D Dura Taa’aa OSA Waliin Goone; Yaaminsa Hiriira Nagayaa fii Wallee Guyyaa Kanaa

OSA Calls for a Public Peaceful Protest Rally in Washington D.C. (January 25, 2013) Against the Ethiopian Regime

Jointly Organized by the Oromo Studies Association (OSA), the Oromo Community Organization (OCO) of Washington D.C. area, and Oromo Youth Self-Help Association (OYSA)

The government of Ethiopia has continued its widespread harassment, arrest, killing, kidnapping and disappearance, accusing, convicting and sentencing to life and long-term prison of Oromo nationals under fabricated charges. To cite few of the most recent examples:

1. On November 1, 2012, two well-respected Oromo opposition leaders, Mr. Bekele Gerba and Mr. Olbana Lellisa, and seven other Oromo nationals were convicted under the charge of “working underground to secede Oromia from the federal government” and other bogus charges after keeping them in prison for more than one year in jail.
Video: Report on Mr. Bekele Gerba and the other arrests.

Gadaa.com
2. On September 30, 2012, more than 200 Oromo nationals, mostly the youth, have been rounded up and arrested when they were peacefully celebrating the annual Irreechaa festival at Lake Arsadi, Bushoftu, Eastern Shoa zone. Two months after their arrest, they are still held without any change.

3. On April 6, 2012, at least four Oromo Muslims: Musa Gabi, Kemal Irena, Aliyi Wako, and Shafi Jano were gunned down in the town of Asasa, Oromia, when the government forces fired live ammunition on unarmed civilians coming out of the local mosque.

4. Harassment of our Muslim community has continued unabated:

Gadaa.comMore than 30 Muslim leaders are put in Maikelawi Prison and facing the same fabricated charges,

Gadaa.comThousands of Muslims, mainly Oromos, have been beaten and rounded up and incarcerated merely for demanding their religious freedom enshrined in the Constitution.

Gadaa.comOn October 21, 2012, at least three Muslims; Said Abdala, Abdu Oda, and Hussein, were murdered by the Federal Police in Garba town, Wallo. Several others were beaten and wounded and many others arrested.

These are few of the recent examples of the rampant human rights violations of the Ethiopian regime perpetrated on the Oromo, and other oppressed nations and nationalities, demanding their lawful rights. Overall, it is estimated that more than 20,000 Oromo nationals languish in prison at any given moment over the last 20 or so years of the EPRDF rule.

To bring these abuses to the attention of the US public and decision-makers, the Oromo Studies Association (OSA), the Oromo Community Organization (OCO) of Washington D.C. area, and the Oromo Youth Self-Help Association have jointly organized a protest in Washington D.C. We call all Oromo nationals and friends of the Oromo living in and around Washington D.C. metropolitan area to participate in this peaceful demonstration. Let’s get together, stand in unison and speak on behalf of those whose voices have been unjustly silenced.

Protest Date: Friday, January 25, 2013
Protest Time: 8:30AM – 12:00 noon
Protest Place: US State Department, 2201 C Street Northwest, Washington, D.C. 20520
Contact:
Gadaa.comOromo Community Organization, Washington D.C. (Tel. 202 234 1151)
Gadaa.comOromo Youth Self-help Association, Washington D.C. (Tel. 202 705 6585)

————————————-

Waamicha Hiriira Nagaa Oromoota Washington D.C. fi Naannoo San Jiraataniif

Waldaa Qorannoo Oromoo, Jaarmaa Hawaasa Oromoo Washington D.C. fi Waldaa Walgargaarsa Dargaggota Oromoon wajiin Gamtaan kan Qindeessan.

Mootummaan Itoophiyaa Wayyaaneedhaan hoogganamu akkuma amala isaa saba Oromoo yakka tokkon maleetti hidhuu, ajjeessuu, dararuu, biyyaa dhabamsiisuu fi ragaa sobaa itti funaanee murtii hidhaa bara dheeraa fi du’aa itti jigsuu itti fufee jira. Erguma dhiheenya kanaa asi:

1. Gaafa Sadaasa 1, 2012, hogganoota saba Oromoo beekkamoo kan ta’an Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Olbaanaa Leellisaa fi Oromoota torba kan biroo irratti seera “Farra Shororkeessummaa” jedhuun sobaan himatee murtii yakkaa haqa hin qabne itti muree jira.

2. Gaafa Fulbaana 30, 2012, lammiileen Oromoo 200 ol tahan bakka nagaadhaan ayyaana Irreechaa kabajaa jiran Malkaa Arsadii, Bushooftuu irraa qabamanii mana hidhaatti darbaman. Erga qabamanii ji’a lama darbus, lammiileen kun hanga ammaa mana murtiitti osoo hin dhihaatin mana hidhaatti ugguramanii hiraaraa jiru.

3. Gaafa Ebla 6, 2012, hawaasa Oromoo amantii Islaamaa hordofan nagaadhaan masgiida magaalaa Asaasaa, Arsii, Oromiyaa, keessaa salaataa Jum’aatirraa bahanitti dhukaasudhaan Oromoota Afur gara jabeenyaan guyyaa adii ajjeesee, kanneen 200 ol tahan mana hidhaatti darbe. Oromoonni ajjeefaman kunniin: Musaa Gabii, Kamaal Irranaa, Aliyyii Waaqootiifi Shaafii Jaanoo jedhamu.

4. Hawaasa Muslima karaa nagaatiin gaaffii mirgaa gaafatee hiriira bahaa jiru hiraarsuu, hidhuu fi ajjeessuun bal’inaan itti fufee jira. Hoogganoonni Musliimotaa 30 caalan sobaan himatamanii ammallee mana murtiitti deddeebi’aa jiru. Musliimonni kumaatamaan lakkaayaman, sababa mirga amantii seeraan kennameef gaafataniif qofa ammallee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Gaafa Onkoloolessa 21, 2012, Muslimoota Afuritu magaalaa Garba, Wallootti hidhattoota mootummaatiin ajjeefame. Warra ajjefame keessaa sadan isaanii Sa’id Abdallaa, Abduu Odaa fi Husseen jedhaman. Namoota baay’eetu reebamanii madayan, hedduunis hidhaman.

Kanneen asi olitti tuttuqaman hiraarsa maqaa “shororkeessummaatiin” ummata Oromoo irra geessifamaa jiru keessaa hanga muraasa dha. Yeroo ammaa yoo xiqqaate Oromootni 20,000 ol tahan sababa Oromoo ta’an qofaaf shakkamoo ta’anii mana hidhaa keessatti rakkachaa akka jiraan tilmaamama.

Roorroo bifa hundaan lammiilee Oromoo biyya keessa jiraatan irratti raawwatamaa jiru mormuu fi mootummaa Ameerikaa fi mootummoota addunyaa dhageessisuuf jecha Waldaan Qorannoo Oromoo, Jaarmaan Hawaasa Oromoo Washington D.C., fi Waldaan Walgargaarsa Dargaggoota Oromoo walta’uudhaan hiriira nagaa magaalaa Washington D.C. keessatti geggeeffamu qindeessaniiru. Hiriira kana irratti ummanni Oromoo Washington D.C. fi naannoo ishee jiraattan akka hirmaattan dhaamsa lammummaa isiniif dhiheessina. Tokkummaan humna! Tokko taanee, harka wal qabannee, lammiilee keenya hiraarfamaa jiraniif haa falmannu!

Guyyaa: Jimaata (Friday), Amajji 25, 2013
Sa’atii: Ganama 8:30 AM – 12:00
Bakka: US State Department, 2201 C Street Northwest Washington, DC 20520
Quunnamtii:
Gadaa.comWaldaa Hawaasa Oromoo, Washington D.C. (Tel. 202 234 1151)
Gadaa.comWaldaa Walgargaarsa Dargaggoota Oromo, Washington D.C. (Tel. 202 705 6585)

———————-

From Gadaa.com: Free free to use the following campaign posters on Facebook and other social media outlets.

Gadaa.com

Gadaa.com
Gadaa.com
Gadaa.com

Gadaa.com

Gadaa.com

Gadaa.com

Gadaa.com

Credits/Tags: , , ,

4 Responses to "TVOMT: Oduu; G/D Dura Taa’aa OSA Waliin Goone; Yaaminsa Hiriira Nagayaa fii Wallee Guyyaa Kanaa"

 1. obsaa  January 9, 2013 at 10:16 pm

  Our problem is lack of proper coordination between different groups. Our students and youths are losing their lives for freedom. Unless proper matured leadership is in place the current wave of movements may get to wrong direction. Our foes /old neftegnas/ may take it as advantage to hold state power. Qophoofnee bifa qindaa’ina qabuun qabsaa’uu qabna.

 2. hirkoo sultan  January 10, 2013 at 4:21 pm

  Ya ummata oromoo ha tokkomnu,’tokkumman humna’.namaf gargarsaa tahuu kanara ha of qusaanu,alagaan akka meeshaati maaf nuti fayyadama,dammaqa! Dammaqa yeroon keenya ama.pls let us coordinate from all direction of oromia. Oromia shall be free! Insha’Allah.

 3. AHMAD MUHAMMAD  January 22, 2013 at 11:04 pm

  ERGAA HAWAASA OROMO GOOCHAA DAGUUGGAA SANYII MOTUMMAAN WAYYAANEE UMMATA OROMO IRRATTI OOFAA JIRU KANA DHAABUF WARREEN MIRGA DHALANAMAATIF DHAABBATTAN NUUDIRMADHAA AKASUMA HAYYOOTA FI HOGGANTOONNI OROMO ALA JIRTAN MARTINUU NUUF IYYADHAA LUBBUU TEENYA NUBARAARA NUTI WARREEN OROMIYAA KEESSA JIRAANNU HAMMA LUBBUUN TEENYA JIRTU FALMIRRAA DUUBATTI HIN DEEBINU

 4. Abdeta  January 24, 2013 at 2:17 am

  mee kaniin jachuu barbaadu TV kana daran miidhagsuuf gazexeeysaa obbo.Jafar Alii if biratti godaansisaadhaa TV kanarratti hirmaachisaan ja’a. Jafar Ali nama midiyaa irraa fagaachuu qabu waan hin taaneef!!!!!

Comments are closed.

TVOMT: Oduu; G/D Dura Taa’aa OSA Waliin Goone; Yaaminsa Hiriira Nagayaa fii Wallee Guyyaa Kanaa