Voice of Oromiyaa: A Tribute to Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa (1936-2013)

Voice of Oromiyaa: A Tribute to Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa (1936-2013)

Credits/Tags: ,

2 Responses to "Voice of Oromiyaa: A Tribute to Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa (1936-2013)"

  1. Abdusamed Mohammed  March 6, 2013 at 1:03 pm

    Duraan dursee ummatni oromoo marti bakka jirtanii qabsoo gootichi kheenya jaal/Jaarraan jalqaban tokko taanee galmaan gahuu qabna! Inni du’uus habaqaali isaa ni jirra. injifannoon kan ummata oromooti!’QABSAA’AAN NI DU’A,QABSOON ITTI FUFA!!

  2. Mohammedkhazali  March 8, 2013 at 4:18 am

    Jalqaabaratii ummaata Oromoo maraan sabrii nuuf haakanuu abba keenya leenca JAAL JAARRA ABAGADAA jaannataan Rabbiin haa kenuufi. nutii amoo lubbuun martii ni duttii beknee qabsoo gootni keenyaa irraa demaan finxaan basuu nuraa eegama “qabsaawaan kuutu qasoon ittíi fufaa” injiifannoon taa qeerroo Oromooti.

Comments are closed.

Voice of Oromiyaa: A Tribute to Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa (1936-2013)