Simbirtuu: Interviews with Dr. Dagafaa Abdiisaa of the OLF, and Independent Political Analyst Obbo Jawar Mohammed on Oromo Current Affairs

Part Two:
Part One:


Part Three:

Tags/Credits: , ,

Simbirtuu: Interviews with Dr. Dagafaa Abdiisaa of the OLF, and Independent Political Analyst Obbo Jawar Mohammed on Oromo Current Affairs

Gadaa.com

Credits/Tags: , ,

21 Responses to "Simbirtuu: Interviews with Dr. Dagafaa Abdiisaa of the OLF, and Independent Political Analyst Obbo Jawar Mohammed on Oromo Current Affairs"

 1. taaddalaa  April 20, 2013 at 1:31 am

  Obbo Jaawar rabii si yajirachisuu.

 2. Kabeelaa  May 7, 2013 at 3:18 am

  Submitted on 2013/05/06 at 5:50 pm

  Obbo Jawaar GLTM!
  Jecha akka formulaatti warri shanee Impaayeri hin dimokratessamu jedhanii deggertoota isaanii afaan fajjessaniif deebbii gaarii kennite. Impayerii democrateessuun humna oromoo, cimina oromoo irratti hundaa’a. Akkanumatti hojii malee biyya ofii argachuu yaaluun abjuu dha.

 3. Dhugaaf dubbii  May 7, 2013 at 3:19 am

  Submitted on 2013/05/06 at 8:52 pm

  Baay’ee nama gaddisiisa. Dr. wanta isin irraa eegamu miti wanti isin itti jirtan. Humna keessan gara walii ofii irratti deebisuu irra gara diinatti deebisa. Mirigi namni waan fedhe hordofuu qabu eega.

 4. burayyuu  May 7, 2013 at 3:20 am

  Submitted on 2013/05/06 at 10:32 pm

  yaa Oromoo waan arginee waliin fiiguun kun dhaabachuu qaba natti fakkaata!,.

  Namni dhuunfaa haata’u gareen takka Dhabbiin isaa ifa yoo ta’ee hedduu bareedaa dha,
  ODF, Dhaabbii ifa ta’ee qabatee ka’eera. ABO gareen Qaacaas akkanuma, Gareen shanee jidduu deemaa tureeti amma garuu garaa kaayyoo “ganamaa’ deebine jachuutti jira.
  Akkanumallee Obbo Jawaar M., yeroo takka waan Tokkummaa “Itophiyaa” cimsu barreessaa/barsiisaa, yeroo kan biroo waan Bilisumma/walabummaa oromoo dhaadhessuun, ammas dhimma Amantii (gutuu Itophiyaa keessatti humneessuu ) afarsuun , dhaabbii/ejjennoo ifa ta’ee akka hin qabne mul’saa jira.

  Gabaaatti namuu dhaaba’s haata’u nama dhunfaa ejjeennoo dhaabi/namni/sun qabu ilaalee daggaruu malee akkanumatti akka “habashioota’ “hoyahoyyee’ dhaan waljala fiiguun dhaabbatuu qaban jadha,

  galatooma!

 5. abbaa lammii  May 7, 2013 at 6:55 am

  Warri hogganaa qabsoo bilisummaa oromoo jettan rabbiif jedhaa yaada Jawaar dhaggeeffadhaa, rakkoo oromoo sirritti ibseera no more no less, he is independent, but brilliant to analyse the problem around oromo struggel, pls

 6. Abdi  May 7, 2013 at 10:05 am

  Kabeelaa,
  Waan fedheenuu kabeelami, garuu nama afaanfaajjessuu hin yaalin. Barreeffama kee irraa deggeraa ADO ta’uun kee ifaadha. Garuu waan dubbattu kan beektu hinfakkaatu. Impayerri hindemokrateessamu jechi jedhu yoomuu dhugaadha. Jawar kun soba hinjenne. Otuu jedhees isumatu sobe malee, dhuguma impayerrri yoomuu hindemokratessamu. Dursee impyerumaan isaa hafee diigamuu qaba. Kana ABOn waggoota afutrataman darbeef kan ummata Oromootii himaa ture. Summuun kee dhagaa, gurri kee duudaa waan ta’eef siif galuu hindandeenye dhugaan kun.

 7. Haasawaa Hojii hin qabne  May 7, 2013 at 6:58 pm

  Juwaar,

  talking, talking and talking. When are you going to the mountain and practice what you preach?

  Dr Daggafa,

  Talking is enough.

  When are you going to the mountain in readiness to treat our army?

 8. Bilisummaa Oromiyaa  May 7, 2013 at 7:35 pm

  ODF good for nothing, Lenco Leta & his evil idea follower enough is enough, please raise your hand from Oromoo & Oromiyaa, Oromiyaa is belong to Oromo. Oromiyaa shall be free.

 9. Gaachanaa  May 8, 2013 at 12:22 am

  Obbo Jawar.

  “sa ta’ee ilaaluuf daakuun Boqolloo Dinbilalaa!” Jatti Oromoon. Ta’anii Qabsootu laamsha’ee, Hogganatu baqatee badee…bla bla jachuun salphaa dha!!. Yoo qabsaawaa taate ykis akka Baqalaa Garbaa- Olbaana Lallisaafa’a kara nagaa qabsaa’anii hidhamuu yokkis Akka Laggasaa Wagiifa’aa Wareegamu malee akkanuma kaaba Amerikaa keecha Naanna’anii Media hunda irratti ba’anii odeessuun maal fayidaa qaba?.
  Sometimes you overstep your role as “Indepenedent political analyst” and jump in to attacking one political group over the Other!. I am sorry for our people who just buy in to the analysis of individuals who fool arround.

 10. millonaa  May 8, 2013 at 1:46 am

  Biisumma Oromia,

  What about “walhubannoo” ?!

 11. Burka  May 8, 2013 at 8:07 am

  Bilisummaa Oromia, ati eenyu? kan namatti quba qabdu !!

 12. Qeentee  May 8, 2013 at 5:17 pm

  Ato Abdi,
  Waan aja’ibaatu sammuu si xaxee jira!
  Impayeerri demokraathe jechuun diigame jechuu dha. Olaantummaan gartuu tokkoo dhabamee mirgi ummata bal’aa kabajame jechuu dha. Kana jechuun abbaan irree Biyya sana humna qawweeb bulchaa ture dabamee mootummaan ummataa ijaarame jechuu dha. sun akkamitti ta’a kan jedhu hojiin malee biyya Faranjii teesee dhaadannoo yoo dhageessifte waa tokko fiduu hin dandeessu. Asumatti dulloomtee duuta.

  Yoo oromiyaa bilisoomsuu feete ykn akka Laggasaa Wagii ykn Akka Olbaanaa Leelisaa waan dalagdu beektee kutannoo dhaan dalaguu dha.

  Nagaan

 13. Hawwinee Barii  May 8, 2013 at 6:57 pm

  Juwaar is fooling the fools! Not the smart current Oromo generation who can tell the enemy even before they see it.

 14. obsaa  May 8, 2013 at 10:41 pm

  ODF good for nothing, Lenco Leta & his evil idea follower enough is enough, please raise your hand from Oromoo & Oromiyaa, Oromiyaa is belong to Oromo. Oromiyaa shall be free.

 15. caccabsaa  May 9, 2013 at 3:21 am

  Warri ODF hedduu glatooma!
  Seena oromoo keessatti waan gaarii hijjechaa jirtu jabaa dha. Oromoon gurra qisee isin dhaggeeffachaa jir, dalagaa keessan itti jabeessaa.
  Karaaa isin qabattanii jirtan gara walabumaa akka nu geessu mamii hin qabnu!!

  VIVA ODF!!

 16. Abdi  May 9, 2013 at 4:16 am

  Qeente,
  Ulfina “Ato” jedhamanii waamamuu gooftota knee kanneen ambummaa Habashaa kadhataa jiraaniif kenni malee anaaf faadiya takka hin baasu.

  Waa’ee imayerri dimokraatessamuu hin dandeenye ammoo, dimokraatessuun diiguu edda ta’ee dimokrasii ammoo maal better waamta. ADO jechuun Adda Diigduu Oromo ta’uu isaatii? Waan raajiiti keessan yaa warra ADO.

 17. Wallaala Dr.  May 9, 2013 at 8:29 am

  Dr.Gadi hafaa dhuguma wallaala siin jedhe J/Kamal saawa akkanaa walti qabatee waliin Ilmaan Oromo biyya anbaa keessti fixaa jira Dauwt. kun cubbuu waallaltota ykn.doofata akka daggafaafan oromon hoogganamtti yaa ilmaan oromoo mee wanta inni dubbatu ilaala kun Europ keessati Dr. harreetu hin ta’uu cubbama waa hin beekinedha.Abbee bulle bubbulee maal dhageenya safuu. yabaraa.

 18. Kumaa Maati,  May 9, 2013 at 11:59 am

  Maaliin cabsu diina Oromo warri qawwee lafa kaa’e harkka duwwaa nagaan qabsoofnna jedhani Addis Ababaati galani. Kanaafi ulee atu hin qabatin maalin lole ummat isaa bilisa baafata? Akeeki warra kanaafi kan warra kaani tokko ta’u hin dandda’u.

 19. duulaa  May 9, 2013 at 11:49 pm

  Dhaadhessa amantii

  http://www.gulelepost.com/2013/05/09/ethiopian-muslims-book-review/

 20. Guta damoso  May 10, 2013 at 9:12 pm

  Kashlabboottnni alaabbaatti sirnaan ala itti fayyadamuun alaaba oromoo kanna rakafsiisaa jira.Namni gootumaa hin qabnee isa offatee ololaa hooluun baayyee amala ta’ee jira. Alaabaan kuni nagada keessaa ba’uu qaba.

 21. diimaa mootii mudhataa  May 13, 2013 at 1:30 am

  qaboon oromoo kadhaan ykn sadaqaa faranjiitii hin deemtu.kan irratti hundooftes,kan abdattuis ummatuma oromooti.yoo oromoon jabaate gargaarsi bakka hundaa ni dhufa.yoo akka amma jiru kanatti hafe gargaarsa faranjii dhiisii kan oromootu akka roobaatti iirraa caamutti jira.kanaaf ufi taatee haa qabsoofnu.yaada namni tooko asi irratti barreesseef jecha nama hin arrabsinaa.

Comments are closed.

Simbirtuu: Interviews with Dr. Dagafaa Abdiisaa of the OLF, and Independent Political Analyst Obbo Jawar Mohammed on Oromo Current Affairs