Radio Afuura Biyyaa: Interview with Rev. Dr. Tasgara Hirpo

Radio Afuura Biyyaa: Interview with Rev. Dr. Tasgara Hirpo

Gadaa.com

Rev Dr Tasgara is a priest, a scholar, an author and a human rights activist. He is one of few Oromos who dared to write in Afan Oromo when the cost of doing so was bitter. He authored more than 7 books in Afan Oromo. Some of his books have been translated to other languages, including German. This year, at the age of 78, he published two books – namely “Geerarsa Oromoo” and “Kuusaa Maqaa Oromoo.”

As a human right activist, he follows closely the human rights abuses of the Ethiopian regime and exposes its brutality to the international community. In recent years, he had established an organization called the “Human Rights Group of East Africa.”

In this interview, the resourceful Rev. Dr. Tasgara, whose mind is full of living dreams, discusses different issues, including his dreams and his reminiscences.

Credits/Tags: ,

3 Responses to "Radio Afuura Biyyaa: Interview with Rev. Dr. Tasgara Hirpo"

 1. Ahmed Umar  June 3, 2013 at 5:57 am

  For Radio Afura Biyaa
  Please forward my email to Rev.Dr. Tasgara Hirpo
  I want to cumminicate to him
  He was once my honor visitor with his wife from Germany our ORA office in Dire Dawa
  Office of Oromo Relief Association /Waldaa Garigaarisa Oromo
  U guys thanks for your great jobs doing for our nation
  From Canada

 2. Galangalee Sabaa.  June 3, 2013 at 8:38 am

  RAB, thank you for presenting such honorable Oromo. He done a lot for his nation and Please, try to bring him back and gave him enough time to tell us more about our history. He has lots of hidden materials on past and good intentions for our future.

 3. Kumaa Maati,  June 3, 2013 at 9:59 am

  RABfi REV.DR.TESGERA HIRPO, ulfinaafi jjabina akkasumasi galata guddaa argadhaan isiniin jedha.

  Waaye isin dhuma irratti kaafttani cimsuufi barbaachinssa isaa mullisufi namoota kanaan gadii maqaa isaani isiniif dhahu barbaada.

  1. Obbo Zalaalam Abarra……Finland,
  2. Obbo Taamanaa Bitimaa…Jarmani
  3. Dr. Xilaahun Gamtaa…..Amerika,
  4. Dr. Zalaalam Banti……. England,
  5. Dr.Kabadaa Hordofaa..Norway
  6. Dr. Tasgaraa Hirpho….Jarmani

  Taatani yoo akka biya keessaaasi itti dabalame jalqabamu gootani isa boodammo caasaa caasaani biyuma lafaa kanarraa warra kanaafi gumaachu beekumssaafi qabeenyaan dandda’ani itti hiyaafattani afaanifi barroo ummata keenya hamma tokko guddisu ni danddenya jedhen amana.

  Waan Rev. Tasgaraan hamma yoonaa godhani nan dinqisiifadhaa, barumssaafi kutanno gaari akkan argadhu nagargaarera, anille gara duraatti waanan gochu dandda’u irratti muranno akkan qabaadhufi seenaan isaan nuuf dhihessani na jajabesseran jedha.

  Waaqayyo isin ha’ebisu.

Comments are closed.

Radio Afuura Biyyaa: Interview with Rev. Dr. Tasgara Hirpo