Aliyi Sabit: Lafeelee Calanqoo

Tags/Credits:

Aliyi Sabit: Lafeelee Calanqoo

Gadaa.com

Credits/Tags:

2 Responses to "Aliyi Sabit: Lafeelee Calanqoo"

  1. bilisummaa  June 3, 2013 at 11:14 pm

    Sirbii kun bayyee bayyee gaaarii dha.
    Weelistootni oromoo illee sirboota akkana yaa hedummeesan irraa caala.

  2. Lafeelee Calanqoo  June 4, 2013 at 7:25 pm

    Hello obboo Aliyi SAbiti. Jabbadhaa rabbi si ha gargirruu. Warri habashaa wajjin nyachuu tureetuu Lafeelee Calanqoo irrafani issin wajjin firoomu barbadaan malee oromoon dhuga issin wajjin walitti firoomuu babadan. Jabadhuu ati sirbii kee halan barreedadhaa. Oromo shall be free!!!

Comments are closed.

Aliyi Sabit: Lafeelee Calanqoo