Radiyoon Marii: Gaafif Deebii Artist Fayyisa Furi Waliin

Radiyoon Marii: Gaafif Deebii Artist Fayyisa Furi Waliin

Gadaa.com

Credits/Tags: ,

2 Responses to "Radiyoon Marii: Gaafif Deebii Artist Fayyisa Furi Waliin"

  1. Abdulwahab ahmed  June 16, 2013 at 11:50 am

    Duraan durse qophiistota radiyoo mariitif nageenyii ko kan Oromuuma sabaa qileensa irraan isiin haa gayyuu jechaa yadda isiinif qabu gababumaati isiinif ibsu yaala qophiin keessan heddu namaa gammachiisa yeroo hunda wa’ee sabaa kenaatifii wa’ee baqaatan Oromoo biyya adda addaa keessati Rakkofi dararaa hangaana hin jedheemnen dararaama jiraachuu isaa Adunyaaf ibsuun keessan bekkamadhaa kanaafu isiin sochiin baqaata Oromootiif godhaa jirtaanif galatoma isiinnin jedhaa garaa biraatinis Nuutis baqaata Oromoo biyya Tuniziyaa jedhaamtu keessa yeroo amma jiruu rakko ciima keessa jiraa waraaqaa baqaatuma argane UNHCR irraa biyyas nuf kename USA argane garuu amerika irraa Acceptin nuf oso hin debi’iin wagaa lama nu ta’ee jiraa yeroo amma kana Compin UNHCR Biyya Tunisia jiruu kun yeroo amma fala tokko oso nuf hin godhiin biyya kanati nudhiise demma jiraa lafatii nugatee kanaafu gafa UNHCR asiti nugatee demme garaa demnu hin
    qabnu kanaafu radiyoon marii dhiimaa kena kana akka adunyaati ykn qamma homan right fi
    UNHCR Adunyaa akka nuf dubiistan ykn nuuf lalabdan kabaajan isiin gafaana lakkofsi bilbila kiyyaas 00216 50476060 Nuuti baqaata Oromo Tunisia jirruu baraa lama ayyaan ammaji 1/012012 /2013 Qophii adda gonne guyyaa WBO gammachuufi gadda guddan dabarsine gototaa kena qabso irraati kuufaan yaddachun gaali malaqaas WOB ergine jiraa amma duraas senaa goodda hojjaatanu keena ni yaddata

  2. Amaan Hedatoo  June 17, 2013 at 2:05 pm

    Artist Fayyisaa Furii, ka qoonqa bilbilaa… Akka biraatti qoonqi kee natti tola. Jabaadhu.

Comments are closed.

Radiyoon Marii: Gaafif Deebii Artist Fayyisa Furi Waliin