Jawar Mohammed: Jaarraan Maalif Qabsoo Hidhannootti Ciche? (Oromo-TV)

Jawar Mohammed: Jaarraan Maalif Qabsoo Hidhannootti Ciche? (Oromo-TV MN)

Gadaa.com

Credits/Tags: , ,

One Response to "Jawar Mohammed: Jaarraan Maalif Qabsoo Hidhannootti Ciche? (Oromo-TV)"

  1. gumaabaas  June 16, 2013 at 12:20 am

    Maali dhiiro waan hojjettan dhabddan moo maali inni? Jaarraan qabsaawaa ilma oromoo tokko saba isaaf hedduu kan hadoodu, bilisummaa saba isaaf kan of kenne. nama qabsaawaa tokko. kan inni qabsoof cicheef waan gabrummaa jibbuufii bilisummaa uummata Oromoo waan jaallatuuf. Akkuma isaa ilmaan Oromoo kumaatamaan rasaasaan tumamanii torchiin,galaanaan irbaata qurxumii ta’an hedduudha.kan jaallan kanaas akka itti fufinsaan seenaan isaannii qoratamee haasa’amun fedha. kan miseenssa tokkoo qofa yoo dhaadessitan warri xiinxalan waa isinnin jedhu.
    Galatoomaa, seenaa namaa ibsuun hedduu dansa.

Comments are closed.

Jawar Mohammed: Jaarraan Maalif Qabsoo Hidhannootti Ciche? (Oromo-TV)