Radiyoon Marii: Gaafif Deebii Dr. Mohammed Badhasoo Waliin

Radio Marii tamsaasa harraa keessatti G/D Dr. Mohammed Badhasoo akkasumas qopheessitoota eebba barattoota Oromoo Hawaasa Shanaan Gadaa Oromoo qabatee dhihaateera. Marsaa www.oromianexplorer.org dhaqaa caqasaa

Credits/Tags: ,

Comments are closed.

Radiyoon Marii: Gaafif Deebii Dr. Mohammed Badhasoo Waliin