Amartii Warii’s New Oromo Music Album 2013 – Aadaa Keenya

Tags/Credits:

Amartii Warii’s New Oromo Music Album 2013 – Aadaa Keenya

Gadaa.com

Gadaa.com

Credits/Tags:

One Response to "Amartii Warii’s New Oromo Music Album 2013 – Aadaa Keenya"

  1. Amartii!  July 19, 2013 at 9:41 pm

    I really appreciate Gadaa for the endless support!!!!

Comments are closed.

Amartii Warii’s New Oromo Music Album 2013 – Aadaa Keenya