Radiyoon Marii: G/D Gazexeessaa Mohammed Adamoo Waliin

Radiyoon Marii: G/D Gazexeessaa Mohammed Adamoo Waliin

Gadaa.com

Credits/Tags: ,

2 Responses to "Radiyoon Marii: G/D Gazexeessaa Mohammed Adamoo Waliin"

 1. Xaafaa  July 3, 2013 at 8:21 pm

  No Audio in this publication!
  sorry

 2. Abdi Baalee  October 31, 2013 at 10:49 am

  jAALL MOHAMED ADEMO, ASOO COMMENT KOO(KIYYAA) HIN KENNINNE WAAN SKARAA E-MAILIITTI SIQUNAMAUU BARBAADAA, MEE ,e-mail kee naaf ergi ,

  yoo kun kee ta’ee ,ee kanuma jedhii naaf deebis.

  galatoom.

Comments are closed.

Radiyoon Marii: G/D Gazexeessaa Mohammed Adamoo Waliin