MaddaWalaabuuPress: Qophii Bashananaa – Xumura Korra Gamtaa Kutaalee ABO Godiina Ewurooppaa, Oslo, Norway (Waxabajjii 29, 2013)


Hailu Kitaba: Michuu baayeen qaba:


Aaddee Ilfinesh Qannoo: Qawwee malee maaltu bilisa nu baasaa?Hailu Kitaba: Maal qabaa?

Hacaaluu Hundeessaa:


Aaddee Ilfinesh Qannoo: WBO koo maaloo ree:

Tags/Credits: , , , ,

MaddaWalaabuuPress: Xumura Korra Gamtaa Kutaalee ABO Godiina Ewurooppaa, Oslo, Norway (Waxabajjii 29, 2013)

http://maddawalaabuupress.blogspot.com/

Credits/Tags: , , , ,

2 Responses to "MaddaWalaabuuPress: Qophii Bashananaa – Xumura Korra Gamtaa Kutaalee ABO Godiina Ewurooppaa, Oslo, Norway (Waxabajjii 29, 2013)"

  1. wayyeessaa  July 7, 2013 at 4:47 am

    Oromoonni Osloo/Norway jiran jaabaatan. Qophii shaggaa ture, kan hunda sirbisiise.

  2. Adem Wako  July 19, 2013 at 5:42 pm

    OROMO TOKKO ADA BAHU

Comments are closed.

MaddaWalaabuuPress: Qophii Bashananaa – Xumura Korra Gamtaa Kutaalee ABO Godiina Ewurooppaa, Oslo, Norway (Waxabajjii 29, 2013)