Muktar Usman @ #OromoWeek 2013

Tags/Credits:

Muktar Usman @ #OromoWeek 2013

Gadaa.com

Credits/Tags:

One Response to "Muktar Usman @ #OromoWeek 2013"

  1. Qusii  July 10, 2013 at 10:01 am

    Akkas kunoo Muktaarkoo! Garuu osoo waraqaa xiqqoshii harkatti qabatte kotta haaraasaf galmayaa jeytee hagamtu ‘ready’ dha? Hagamtu deemee haqa lamif wareegama? Bakka bashannanan ala?

Comments are closed.

Muktar Usman @ #OromoWeek 2013