Radiyoon Marii: G/D Dubbi Himaa ABO Obbo Boruu Barraaqaa Waliin


Gadaa.com
Kutaa 1ffaa:


Kutaa 2ffaa:

(If you're unable to play the embedded audio above, please click here (Part-1) or | here for Part-2)

Tags/Credits: , ,

Radiyoon Marii: G/D Dubbi Himaa ABO Obbo Boruu Barraaqaa Waliin

Gadaa.com

Credits/Tags: , ,

11 Responses to "Radiyoon Marii: G/D Dubbi Himaa ABO Obbo Boruu Barraaqaa Waliin"

 1. Kumkummee  July 9, 2013 at 12:44 am

  Dear Boruu, you did it again as usual! I always appreciate the way you answer challenging questions regarding our struggle, particularly on the activities of the OLF. I believe you are another rising star in Oromo politics.

 2. oromiya  July 9, 2013 at 1:26 pm

  totally it is fiction does not hold water. Boruu you don’t have any relations with youth in oromiyaa I know that clearly. insteady of giving flatter information try to work with oromiya youths.

 3. Ambo_o  July 9, 2013 at 5:29 pm

  Selam Obbo Boru,

  You are fabricating wrong information regarding the activity of OLF in Oromia. Speaking the fact on the ground and seeking a solution for it is the best medicine! Our enemies are evacuuating us from the face of the earth but you were lying since more than 20 years. This does not foster our bilisimmaa an inch.

  • Gadaa Huruumisaa  July 12, 2013 at 11:09 pm

   Seems you are one of the members of an organized group against the Oromo quest residing in western hemisphere doing nothing but electing your chairman and the others. If you want to see more work for the Oromia go home and do the fight, if you are not doing that talk and just complaining by itself has no value.

 4. yifru shone  July 10, 2013 at 9:01 am

  No matter what ignorant person say against the brilliant young spokesman; the Camel is keep going while the Dog is still barking. Boru, Keep walking you are on the right truck; let the loosers keep talking.

  May God bless Oromia and OLF

 5. Caalaa U.  July 27, 2013 at 3:36 am

  hi Ato Boru

  Aboo Dhugaa dubbadhuu bakka sitti dhiite buli.
  Waan amma dubbachaa jirtu kun boru waan mul’atuu, kanaan dura waan dubbachaa turtes waan ifa baheef of eeggachaa dubbadhu.
  Dhugaa dubbachuu siifis dhaaba hogganaa jirtuufis kabaja beeki

  GLTM

 6. Oumar  July 27, 2013 at 4:39 am

  Forgive me, I don’t know your name, but as a journalist you have challenged Boruu Baraaqaa. Thank you very much. Boruu is lying. The OLF’s ‘leader’ has been doing nothing for the last 20 solid years. He has failed to back up the alleged operation of OLF. Today, it is easy to have a camera and record what is going on and convince your your followers. The truth is the OLF ‘leader’ has confined himself in Asmara over 20 years doing nothing. Bees cannot make honey without its king. The OLF ‘leader’ must resign since we have seen nothing except fragmentation under his leadership. It is timr for the Qubee generation to lead.

  Our people, for instance in Hararghe, have been tortured, killed and evicted from their ancestral land on broad daylight recently. The OLF as a political and liberation front has done nothing to protect our people. That is shame! Look right and left what what the Ogaden Liberation Front has been doing.

  No More or Less than Biyya Oromoo!

 7. Garii  July 27, 2013 at 2:46 pm

  Me warri kan maal godhanii? Biyya ala keessa ta`nii odeesu malee! Bari ASmaraa sana yuu isa dhiira ta`eeti ta`a malee inni kan immioo Ertria dhaquu illee sodatee Kora-sabaa hin hafnee? Mee wara Oromoof qabsoona jedhanii ololan kun nama meeqatuu Asmera deemu danda`a ? Kijibduu ganda keesa yaatee hamee ooftu!

 8. Nimoonaa  July 28, 2013 at 3:53 pm

  J/Boru gallannikee Bilisummaa haata’u haga Lubbuun keessan jirutti Qabsoo ilmaan Oromoo Kumaatamaan irratti wareegaman tiskkuun Imaanaa sisittaa ta’u Deebbii

 9. Anonymous  July 29, 2013 at 2:26 pm

  Bilisummaan hoggana malee qabsoo malee qabsaa.a male barreeffamaan waliif kennamu Kun bilisummaa natti hin fakkaatu YOO Ibilisummaa Tahe male,

 10. siiyyoo  July 31, 2013 at 3:21 am

  Maalloo namooni warii gaafiif deebbii qaamma ABO’fi (dubataa ABO’fi) gootan ykn gara fuulduraati gochuufi karoorfatani hundi gaafi keesani kan haala yeroo ammaa ( current situation in Oromo struggle ) ottu gootani heddu gaarii dha. Waan kanaan duratti gaafatamee hubatamee darbe ni rakkisu yoo dhiitani maal ta’aa? isa darbe gaari akka fakkeenyaa ti dadhabina argame moo akka barumsaati fudhacha deemu dha male ittin ABO ceepha’u akka hoji qabsoo hojecha jiruu ti laka’uu haa dhiifnu. Rakko ni ABO keesati muldhate hundi rakko nuti hundi keenya fine male ABO ni waaqa ira hin buufne. Sanaafi moo nu oromoota hundatu itti gaafatama male ABO mitti. Kanaaf waan darbe dadhabina darbe duwaa irati raraanuni gaafii fi dhieesuuni:- 1) Hojii qabsoo isaani amma gocha jirani ira gara boodaati harkisu ta’aa. 2) Huumani Orommo hara dhaabni sa akkeeka fi dhirqamma ABO ni itti kenu hordofa hojii ti hiikuu fi tata facha jira malee isa darbe leelisuu mitti. Obbo Booruu Baraqqaa Obsa kee fi hojii kee hundaafu galani kee bilisummaa haa ta’u. Galatooma !!!!!

Comments are closed.

Radiyoon Marii: G/D Dubbi Himaa ABO Obbo Boruu Barraaqaa Waliin