Simbirtuu: Aadaa fi Siyaasaa (Adde Ilfinash Qannoo, Dr. Baqqalaa G-Maaramii fi Obbo Raayyaa Caalaa – Weellisaa Haayiluu Kitabaa)


K/ 2ffaa: Weellisaa Haayiluu Kitabaa, Dr. Baqqalaa G-Maaramii fi Obbo Raayyaa Caalaa

K/ 1ffaa: Adde Ilfinash Qannoo, Dr. Baqqalaa G-Maaramii fi Obbo Raayyaa Caalaa


K/ 3ffaa: Weellisaa Haayiluu Kitabaa, Dr. Baqqalaa G-Maaramii fi Obbo Raayyaa Caalaa

Tags/Credits: , , , ,

Radio Simbirtuu: Aadaa fi Siyaasaa (Adde Ilfinash Qannoo, Dr. Baqqalaa G-Maaramii fi Obbo Raayyaa Caalaa – Weellisaa Haayiluu Kitabaa)

Credits/Tags: , , , ,

Comments are closed.

Simbirtuu: Aadaa fi Siyaasaa (Adde Ilfinash Qannoo, Dr. Baqqalaa G-Maaramii fi Obbo Raayyaa Caalaa – Weellisaa Haayiluu Kitabaa)