Oromo Wedding Tradition in Salale, Oromia

Oromo Wedding Tradition in Salale, Oromia