Gadaa.com  |  Oromia/Oromo  |  Gadaa.com REPORTS  |  Chronology  |  Events  |  Bookstore  |  About Us  |  Contact

The Oromo Talk Show; Hosted by Dawite Mekonnen – Episode 4

Rating:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...
Comments (11)

Gadaa.com

Description:

The Oromo Talk Show; Hosted by Dawite Mekonnen – Episode 4

Gadaa.com

Comments

Comments (11)

 1. Mohammed Kemalo said,

  October 13, 2013 @ 3:33 am

  Baay’ee miidhaga,Hedduus sirraa tola…Itti fufi

 2. Assefa said,

  October 13, 2013 @ 4:11 am

  Dear Dawitee, I love your show and never missed since you started. Please keep up the good work!!!

 3. Dhugaasaa Himaa, said,

  October 13, 2013 @ 5:08 am

  Waayee reegeee kana nudhiisaa jennaan nududdan mitii Daawitiesi waan isaa siif hin galu waan jala reegee kana jiru? Reegeen barii amantoota warra Ras Teferii / Hayile Sillaase / akka waaqaa itti amananiifi alaabaa ETHIOPIA akka galma isaanitti ufatani yaa’anidha.
  Kanaafi reegefi Aadaa Arsii maalttu walitti fide jettani ilaalcha gaari kanaan wajjin dhiheesitani nudhiphifttu?

 4. Gurmessa said,

  October 13, 2013 @ 9:21 am

  Dawitee, galatoomi, galatoomi!
  Kophiin kee akka dammaa miofti! Adaraa, adaraa, adaraa jalqabdee nuduraa hinbadiin.

 5. Oromiyaa said,

  October 13, 2013 @ 2:05 pm

  baayyee baayyee baredaa dha haftee hin qabu jabadhu!!1

 6. Fajjii said,

  October 13, 2013 @ 2:43 pm

  Raggee aadaa Arsi?????? big lie

  whaf Bob Marrly King Raggee?

 7. Duulaa said,

  October 14, 2013 @ 1:09 pm

  Dawite qophiin kee haalaan haalaan namatti tola. ani akka aj’ibaattiin jaalladhe. warri Wayyaanee jaallatan kan akka OPDF faan yoo si dhagahan garuu,,,kkkk

 8. Jamal Abdullahi said,

  October 15, 2013 @ 4:07 pm

  Obboo Daawitee baga nagayaan jiraatee hojii keetillee baga itti milkoofte . artistoota sirboota isaani dhihesitu kaneen marallee dandeenee bitachuu baannu sirboota jaalannu akkamitti argannee bitachuu dandeena isaaniifillee gargaasa taha(ta’a)? Galatoomi Nagayaan joraadhu.

 9. Gaaddisaa said,

  October 17, 2013 @ 6:42 am

  Hi Dawitee,

  after watching your show, i decided to come back to this site again in the future, hoping to see similar shows in the future too. Superb! Thank you for it very much!

 10. sam said,

  October 21, 2013 @ 6:05 am

  bayeen itti gamade, Jabadhu guraba

 11. freedom said,

  October 22, 2013 @ 3:04 am

  GOD BLESS YOU DAWI

Gadaa.com