The Oromo Talk Show; Hosted by Dawite Mekonnen – Episode 4

The Oromo Talk Show; Hosted by Dawite Mekonnen – Episode 4

Gadaa.com

Credits/Tags: , , , , ,

11 Responses to "The Oromo Talk Show; Hosted by Dawite Mekonnen – Episode 4"

 1. Mohammed Kemalo  October 13, 2013 at 3:33 am

  Baay’ee miidhaga,Hedduus sirraa tola…Itti fufi

 2. Assefa  October 13, 2013 at 4:11 am

  Dear Dawitee, I love your show and never missed since you started. Please keep up the good work!!!

 3. Dhugaasaa Himaa,  October 13, 2013 at 5:08 am

  Waayee reegeee kana nudhiisaa jennaan nududdan mitii Daawitiesi waan isaa siif hin galu waan jala reegee kana jiru? Reegeen barii amantoota warra Ras Teferii / Hayile Sillaase / akka waaqaa itti amananiifi alaabaa ETHIOPIA akka galma isaanitti ufatani yaa’anidha.
  Kanaafi reegefi Aadaa Arsii maalttu walitti fide jettani ilaalcha gaari kanaan wajjin dhiheesitani nudhiphifttu?

 4. Gurmessa  October 13, 2013 at 9:21 am

  Dawitee, galatoomi, galatoomi!
  Kophiin kee akka dammaa miofti! Adaraa, adaraa, adaraa jalqabdee nuduraa hinbadiin.

 5. Oromiyaa  October 13, 2013 at 2:05 pm

  baayyee baayyee baredaa dha haftee hin qabu jabadhu!!1

 6. Fajjii  October 13, 2013 at 2:43 pm

  Raggee aadaa Arsi?????? big lie

  whaf Bob Marrly King Raggee?

 7. Duulaa  October 14, 2013 at 1:09 pm

  Dawite qophiin kee haalaan haalaan namatti tola. ani akka aj’ibaattiin jaalladhe. warri Wayyaanee jaallatan kan akka OPDF faan yoo si dhagahan garuu,,,kkkk

 8. Jamal Abdullahi  October 15, 2013 at 4:07 pm

  Obboo Daawitee baga nagayaan jiraatee hojii keetillee baga itti milkoofte . artistoota sirboota isaani dhihesitu kaneen marallee dandeenee bitachuu baannu sirboota jaalannu akkamitti argannee bitachuu dandeena isaaniifillee gargaasa taha(ta’a)? Galatoomi Nagayaan joraadhu.

 9. Gaaddisaa  October 17, 2013 at 6:42 am

  Hi Dawitee,

  after watching your show, i decided to come back to this site again in the future, hoping to see similar shows in the future too. Superb! Thank you for it very much!

 10. sam  October 21, 2013 at 6:05 am

  bayeen itti gamade, Jabadhu guraba

 11. freedom  October 22, 2013 at 3:04 am

  GOD BLESS YOU DAWI

Comments are closed.

The Oromo Talk Show; Hosted by Dawite Mekonnen – Episode 4