Hirphaa Ganfuree – Geerarsa Oromoo

Hirphaa’s new music CD is now in stores; support Oromo artists by purchasing original CD’s.

Credits/Tags: , , ,

2 Responses to "Hirphaa Ganfuree – Geerarsa Oromoo"

  1. Thomas  April 30, 2011 at 6:42 pm

    kun baayyee kan namatti toludhaa baayyee galatooma isinin jedha.

  2. Bilisumaa Noolee  March 24, 2013 at 5:15 am

    Senna qabda Hirphaa Gaanfuree… “gubbatee bosonaa balee”….

Comments are closed.

Hirphaa Ganfuree – Geerarsa Oromoo