Radio Afuura Biyyaa: Interview with Ms. Bontu Bekele Gerba, the Daughter of the Oromo Prisoner of Conscious Obbo Bekele Gerba – Around 200 Oromo Political Prisoners, Including Ob. Bekele Gerba, Seriously Sick in Prison

Radio Afuura Biyyaa: Interview with Ms. Bontu Bekele Gerba, the Daughter of the Oromo Prisoner of Conscious, Obbo Bekele Gerba – Around 200 Oromo Political Prisoners, Including Ob. Bekele Gerba, Seriously Sick in Prison

Breaking News!

Gadaa.com

Around 200 Oromo political prisoners, including Bekele Gerba, inside the notorious Qaallitii prison are seriously sick, but they are denied medical attention. According to Ms. Bontu Bekele Gerba, the patients have similar symptoms.

Ms. Bontu Bekele Gerba, the daughter of the Oromo political prisoner Bekele Gerba talks to RAB from Finfinne about the current situation of the prisoners in general, and the condition of her father in particular.

Credits/Tags: , ,

4 Responses to "Radio Afuura Biyyaa: Interview with Ms. Bontu Bekele Gerba, the Daughter of the Oromo Prisoner of Conscious Obbo Bekele Gerba – Around 200 Oromo Political Prisoners, Including Ob. Bekele Gerba, Seriously Sick in Prison"

 1. Diribe Aberad  February 3, 2014 at 12:32 am

  The song that is colled the mudaamuddii based on reality and intensify all Oromo for revolution like Bekele Gerba and Olibana Lelisa.

  I appreciate if you could use this song for Oromo listeners all the times it is fantastic and our struggle achieves its gole.

 2. Jawwee  February 3, 2014 at 4:09 am

  Dhukubaan nama ajjesuu irra rasaasan namara gababsuu wayya
  dinnii gochaan inni ilmaan Oromoo irrati rawwacha jiruu wan heddu nama sukenessaa ti
  akka ilmaan abba hin qabnee taane.

 3. dachaas  February 3, 2014 at 10:00 am

  Boontu Bekele,

  umurii dheeradhu, ijarraa sih hanbbisu!
  RAF akkuma yero hundaa waan kan nama tokko fakkaatu, garu waan ilmaan oromorra gahaa jiru kana duukaa buutani gurra oromoofi kan biyya lafaatin gahuuf yaalun keessani isinille ijarra hafaa isin jechisiisa. Muusiqaan dhugaa oromoo harraafi durii jalqabe jiru mullisu kana footani ittiin gegessun keessanille laphee keenya nunyaata.
  Kan hafe egaa ilmaan oromoo waa gochuu dandda’u maal jedhaa kan jedhuudha!!!!!!!!
  Kun waan nuwi taane ibsee nutti himee waa waldhibdde nugiddutti dhalate ormma ykn diina keenya nu irraanfachise walitti nunaqe, tokkichummaa nudhabsiisse diinummaa walii keenyaa nuuf mijeessu nurraa ka’ee namoota akka Baqalee Gerbaafi kumaatama akka isaa gidiraa argaa jiranifi maatii isaanifi maal goonu jenne wal hin gaafannu taanaani nuwi silumaa namummaan keenya waa wal nama gagaafachisu ta’a. Diinille kana ilaaltte akka ummata hirruutti nu tilmaamufi nutuffachuuni ishee itti baayata laataa nama jechisiisa!!!

  Amma maal goonu irratti lammin oromoo yaada isaa gadi roobsu duwwaa atu hin ta’ini humnnaafi haala jiruuni itti jajabaate ilaa kana gochuu keenyattu haala keenya foyesse, sadarkkaa namummaa diini nurraa sarbbe sanaan nufi deebisa jechuufi wali galatti haala qabatamaan waa nugochiissisu dandda’u tokko faluuni yaaluni keessaa waliif diinumaa dhiifnne diina kallacha ummata keenya ilaalufi karaan kana caalu hin jiraatun jedha!
  Abbaan barbaade maal degeru danddessa nuwi kana qabnnaa naan hajedhu, hamma humnna kooti itti hirmaachufi waadaa namummaa kootittin jedha!!!!!!!!!

 4. hawwii Bilissummaa  February 9, 2014 at 9:39 am

  rebichifi ejjechani sabbaa kenyaa ira gayeefi bayyee nu gadissiseraa. Qabisawwan giddiramani Hedddudha. qabassan hidhamuusii qabisawwon bayyae dhaa daraan nu cimissaa mallee yomille hin dhabbattuu. yomillee xiqqin dachani nu cimmissa …. naminuu kamiyuu dhiggaafi lubbun gottotwaan kenyaa kanibassuu nuyidhaa. haggaa yomii dhiroo
  kanibeekkaman yerittudhaa kani hin bekkiminee heduu dhaa .

Comments are closed.

Radio Afuura Biyyaa: Interview with Ms. Bontu Bekele Gerba, the Daughter of the Oromo Prisoner of Conscious Obbo Bekele Gerba – Around 200 Oromo Political Prisoners, Including Ob. Bekele Gerba, Seriously Sick in Prison