Aad. Toltu Tufa of AFAAN Publications on ABC-Melbourne’s “The Conversation Hour with Jon Faine”

Aad. Toltu Tufa of AFAAN Publications on ABC-Melbourne’s “The Conversation Hour with Jon Faine”

Credits/Tags: , , , ,

6 Responses to "Aad. Toltu Tufa of AFAAN Publications on ABC-Melbourne’s “The Conversation Hour with Jon Faine”"

 1. karima  February 16, 2014 at 11:33 pm

  as wr wb
  hi my name is karima i am nine years old i have watched you on the internet i am looking forward to see your Oromo DVD hopefully.

  thank you
  your sencerly karima

 2. Mire  February 17, 2014 at 1:06 pm

  Aadde Toltu,

  First of all I want to say, Oromos love you and we are lucky to have such a brilliant Oromo girl. Your dad is also an amazing Person! He wasn’t discouraged from teaching his kids Afaan oromoo and Oromummaa by not having many Oromo friends due to the time he left Oromia or intercultural marriage. Oromos greatly appreciate your Dad! We also appreciate your mom for supporting him and her kids!

  I enjoyed the discussion you had regarding Afaan Oromoo and the successful Afaan campaign. with ABC radio show. You explained very well every question raised about Afaan Oromoo as well as Oromoo as a nation. I felt the question about “Waqefannaa” wasn’t explained well, I would suggest to make a little more research on Waqefannaa (indigenous Oromo religion) in order to better explain when asked again. I am neither religion expert nor historian, but I was born and grew up in parts of Oromia where “Waqefannaa” was practiced. “Waqefannaa” is believing in one God (“Waqaa or Rabi tokicha”). According to “Waqefannaa” “Waaqaa” or “Rabbii” is the one who created everything: human, animals (horii, binensa), earth (dachee), Sky (Samii), Grains (Midhaan), Water (Bishaan), River (Laga), Lake (Haroo), Ocean (Galaana), Mountain (Gaara), …… “Waqaa” exists everywhere, not limited to one place, location, country or continent….

  Waqeffannaa is not the same as or similar to animism! The question could have been challenged by asking, are Hinduism, Sihks, Buddhism, Shinto,…classified as Animism? I know you are muslim just like millions of Oromos; the reason for my comment is you are representing every Oromoo regardless of religion or from which parts of Oromia they come. Additionally, it is unquestionable that all Oromos were Waqefataas before Islam or christianity expanded to the region. The root of our very rich culture and even our colorful dressing that the world community started get to know and admire have or had close relation to “Waqefannaa”. I assume this is true for every society and religion; culture and religion are reflected in each other. Learning about “Waqefannaa” is some how learning parts of our history, our past and the evolution of our culture. I believe Oromoo intellectuals or elites do not have to be Waqeffataa to learn and explain about Waqeffannaa when asked! By the way the majority of Oromoo communities in Oromia were practicing Waqeffannaa both with Islam and christianity although today it is declining due to different reasons.

  Please please by any means my comment is not to criticize you or the discussion; if you feel I did so I deeply apologize. I enjoyed the discussion! Oromos love you and respect you; you are doing a terrific job in promoting Afaan Oromoo and Oromummaa!!!!!

 3. Gaamoo Dirree  February 17, 2014 at 5:27 pm

  I don’t have a word to describe the massive achievement Toltu Tufa achieved. Every time I listened her interview inspired me to my limit. Well done our beloved sister Toltu Tufa. Oromo’s proud of you.

  Well done !

 4. Abdii  February 19, 2014 at 9:22 am

  Aadde Toltuu: Sinjaalladha!

 5. Gedewon Bussery  February 20, 2014 at 8:47 am

  Akkam jirta. Mee walalloo asi gadi jiru kana yoo dandayamu taye maxxansi.
  Walallo Kana Intalanif shamaran afaan Oromoo jajjabessa jiranif guumaachee.

  Galatomi

  Namuumaa

  Qubban shanan luukaa haarka dabalate
  Yoo holitt qabamee kurnyaayee kurnyaayee
  Harkis hin hojataa luktis hin ijataa maaliif akkas taye
  Kuun dhaabate oolaa kuun hujjiin luuqa’aa
  Madaaye ciitaayee haarka ibbi gabbiisa lukka ibbi suukuuma
  Kuun moora suusuukuumata kuun xaanneen hoolataa
  Maaltu hol hanqise harki sila harkuumaa namni silaa namumaa.
  Ijiis lammatuu iyuu gurri ille lammuumaa
  Ka tookko hin argaan kuun hin dukkaneesaa
  Oddo ijaan qabu namni maa balleesaa
  Guuraan oddoo dhagayu guuraan dadbarsaa
  Ceekuu laamman baadhaa moormaa dheerraa irasi
  Matootatuu jiraa tokkoo guutuu taye tookko quuluulla’uusi
  Arabnis araabaa kaa afaan keesa jiru ka yoo mara choochoo’u
  Afaan banachiise bishaan oddo hin tuqqiin ka dhara luluuqatu
  Ilkaan sodoomma ol aa’oo dabalate goggonfate hiidhii irgarra ijate
  Namni maa nama nyaata midhaan lafti gate akka qamadiitt alanshe bulleese.
  Harma laamaan gadiiti garaa tookko qabnaa dudda eeda’aate
  Garaan silaa badhaa off dhiiphiiseetin maa xiiqqiin rakate
  Holuumati qabate mata haga milaa namuu uumaan namuumaa
  Uummaan honi nuu keen nama ajaa’iibsiisaa yaa namumaa namaa
  Darsa foonii offate akka buulluukoott akka erbee daaraa
  Numni sila maal taye siila maa irranfaata akka dhufe biyyeerraa
  Duran foon na fakkate ka nama nama jeechissisu
  Tookko kabjeesee ka kaan tuuffachisu
  Amma naa gale jira amma natii argmee
  Gannoota shantaman baran dheera ture
  Adaa ka nama nameesu ka namumma ulfeesu
  Wanuma ini dubbatu waa nuuma ini bukkeessu.
  Bukkeesee bukkeesee waan ilmaan isaa nyaaciisu
  Waan intalan nyaachiisu waan dhalotaan geeggeesu
  Yaada tooloola taye waan buu’aa biyya buusu.
  Abjuu bareeda abjoote yoo nyatan nama quubsu.
  Nama jeechuun kana uummata waa ka kuusu.
  Offii dabaru ille wan jabaa biyya dhiisu
  Hooluumati qabate mata haga milaa nammuu uumaan namuumaa
  Uummaan honi nu keene nama ajaa’iibsiisaa yaa namummaa namaa.

 6. zekaria Ebroshe  March 3, 2014 at 5:36 pm

  fayadehi adee tiyya , jabadhu , nujiradhu .

  you are one of oromo’s hero,
  i would like to said thank you for your dad and your family
  to inspire and pass his duty to next generation.
  we would like to move for word every corner to bring oromo first issue.
  the next generation of oromo should communicate with oromo and pride of oromuma.

  jabadhu adee tolitu

Comments are closed.

Aad. Toltu Tufa of AFAAN Publications on ABC-Melbourne’s “The Conversation Hour with Jon Faine”