Simbirtuu: Oduu, Waa’ee Hojii Gadhiisuu Obbo Alamaayyoo Atoomsaa fi Masfin Darajjee, akkasumas G/D Obbo Garbaabaa Gaaddisaa Waliin K/ 2ffaa


Simbirtuu: Oduu, Waa'ee Hojii Gadhiisuu Obbo Alamaayyoo Atoomsaa fi Masfin Darajjee, akkasumas G/D Obbo Garbaabaa Gaaddisaa Waliin K/ 2ffaa:
Simbirtuu: Oduu, waa'ee hoogbarruu fi seenaa Obbo Baqqalaa Nadii irratti wal-duraa-duubaan gaazexessaa fi barreessaa Firaa'ol Taaddasaa akkasumas Obbo Lubee Birruu waan jedhan qabu:

Tags/Credits:

Simbirtuu: Oduu, Waa’ee Hojii Gadhiisuu Obbo Alamaayyoo Atoomsaa fi Masfin Darajjee, akkasumas G/D Obbo Garbaabaa Gaaddisaa Waliin K/ 2ffaa

Credits/Tags:

Comments are closed.

Simbirtuu: Oduu, Waa’ee Hojii Gadhiisuu Obbo Alamaayyoo Atoomsaa fi Masfin Darajjee, akkasumas G/D Obbo Garbaabaa Gaaddisaa Waliin K/ 2ffaa