Leading Surgeon, Philanthropist and Author Dr. Gudata Sado Hinika Selected as Keynote Speaker for the 2014 Oromo Studies Association (OSA) Annual Conference

The following statement is from Dr. Ibrahim Elemo, the President of the Oromo Studies Association (OSA). --------------------------- It is with great excitement that I announce to you, OSA members, supporters, and the Oromo, that Dr. Gudata Hinika has been selected as the Keynote Speaker for the 2014 Oromo Studies Association (OSA) Annual conference. He is an inspiration to many Oromo and African born immigrants in the Diaspora. His achievement is stellar! His commitment to empower the Oromo people and other peoples of Ethiopia is commendable. The Annual Conference of the Oromo Studies Association will be held on August 2-3, 2014, in Washington D.C. Metro ...

Comments

LAFEE OROMOO CACCABSITEE NYAATAA?*

Taammanaa Bitimaa irraa*- QALBEEFFACHIISA: Yaa dubbiftoota walaloo kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, walaloon kun bara 2011, ji'a Caamsaa keessa mandheewwan Oromoo kanneen addaddaa irratti baafamee ture. Ani kaleessa mandhee "bilisummaa.com" oggaan banen, kurfeessitoota mandhee tanaatiin ammas deebifamee baafuu isaa arge. Dubbiin ennaa san walaloon kun irratti xiyyeeffame dubbii daran cimtuu, tan lafaa fi lafee uummata keenyaa waan taateef, obboleewwan keenya deebisanii gabbaasani. Akkuma harra mandhee Oromoo isa "gadaa.com" jedhamu irratti dubbiftan, warri abbaa qawwee kunoo ijuma teenya duratti: Aannolee Lammaffaa fi Calanqoo Lammaffaa akka biraatti adeemsisaa jira. Habashoonni Tigraay humna qawwee fi humna abbootii qabeenyaa kanneen warra alaatti hirkachuun, Oromiyaa teenya akka ...

Comments

U.S. Tour Announcement of Journalist/Artist Jafer Ali: Folktales, Dramas and More, with Special Presentation on the Battle of Calanqoo and the Annolee Massacre

- Minneapolis, Minnesota, Event: on Saturday, May 10, 2014 - For details and latest updates, check out the Facebook Event announcement ...

Comments

Qeerroo.org: Wallisaa Sabboonaa Jaafar Yusuuf Reebicha Hamaa Wayyaaneen Irra Gaheen Hospitaala ALERT Seene‏

Artist Sabboonaa Jaafar Yusuuf (Qeerroo.org - Ebla 20, 2014) - Mootummaan Wayyaanee artistoota Oromoo ajjeesaa fi darara jabaa irraan gahaa kan as gahe Sabboonaa Oromoo Wallisaa Jaafar Yusuuf reebicha jabaa irraan gahuun yeroo ammaa kana Hospitaala ALERT jedhamu keessatti argama. Wallisaa Jaafar Yusuuf Mormii lafa naannawa Finfinnee federaala jala galchuu ilaalchisee wallee haaraa Finfinneen keenyuma hin kenninu murree jedhuun sababamee kan hidhame yoommuu tahu mootummaan Wayyaanee reebicha jabaa irraan gahuun du’aa fi jireenya gidduu seenee Hospitaala ALERT keessatti waldhaansa gadi aanaa argachaa kan jiru yoommuu tahu achittis tahu tiknii fi Poolisootni wayyaanee cunqursaa hamaa irraan gahuu irraa hiriyyootnii fi firootni isaa ...

Comments

Ibsa ABO | The OLF Condemns the Acts of Ethnic Cleansing in Finfinnee

The following is the statement of the Oromo Liberation Front (OLF) on the current situation of eviction of Oromo farmers from regions Surrounding Finfinnee and the ongoing land-grab. -------------------- The OLF Condemns the Acts of Ethnic Cleansing Perpetrated Against the Oromo People by the TPLF-led Regime in Finfinnee (Addis Ababa) PRESS RELEASE 16th April 2014 We are gravely concerned that the Tigray People’s Liberation Front-led (TPLF) regime has, once again, intensified its policy of cleansing the Oromo people from Finfinnee, the capital city of Oromia, and the surrounding districts. The regime first created the so-called Oromia Special Zone in 2008 and since pursued ...

Comments (4)

‪#‎OromoFDG2014‬ – Gaaffii Mirgaa Barattoota Oromoo Yuuniversitii Adaamaatiin Har’a Ebla 16 Dhiyaate! FDG Itti Fufe!

Gabaasa Qeerroo Yuuniversitii Adaamaa Ebla 16, 2014 Qeerroo yuuniversitii Saayinsii fi Teknoloojii Adaamaa irraa Ebla 16 gabaasa dhiyaatuun barattootni oromoo mooraa yuuniversitii Adaamaa keessatti argaman cunqursaa fi miidhaa mootummaan wayyaanee uummata oromoo irratti gaggeessa jiru dura dhaabbachuuf akkasuma weellistoota nafxanyaa sirnaa fi kaayyoo isaan sammuu isaanii keessaa qaban bakka dhabamsiisuudhaaf ifatti gaaffi mirgaa qabachuudhaan guyyaa haraa Ebla 16 hiriira adeemsisuu irratti kan argaman gabaasni isaanii addeessa. Akka madda gabaasichaatti wal duraa duubaan moorichatti kan adeemsifame barattootni oromoo dursanii hiriira bahuudhaaf waraqaa adda addaa maxxansanii jiru, hiriira as bahuudhaa asitti jaleewwan diinaaf dalagan kan moorichaatiin qindoominni kun jiraachuu isaa hanga hundee mootummichaatti odeeffannaa ...

Comments

BAQATTOONNI SHORORKEESSITOOTAA MITI!

Najiib Zannuun irraa* Ummanni Oromoo biyya isaa badhaatuu, quuftuu fi tan waan hundaan guuttamte Oromiyaa keessatti if tahee jiraachuu dadhabuun;mirga namummaa isaa mulqamee dararaa, hidhaa, tumamuu fi gidiraa adda addaa argaa jiraachuun beekkamaadha. Biyyaaf biyyoo isaa tan Oromoo bira tartee alagallee quubsitu irratti abbaa biyyummaa dhabee lubbuu isaa baasuuf erga baqachuu eegalee baroota dheeraa lakkoofsisee jira.Biyyoota ollaa garaa garaa keessattis lubbuun baqatee kolu galtummaan jireenya wabii hin qabne jiraachaa jira. Yeroo garaa garaatti biyyoota akka Kenya, Somaaliyaa, Suudan, Jibuutii fi tan biraa keessattis rakkoo deddeebi'uun irra gayaa jirtuun dararamaa, ajjeefamaa fi hidhamaa jiru.Biyya isaa irraa lubbuun biyyaa bahee biyya ambaattis kan ...

Comments (1)

MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA: Kutaa Shanaffaa

Taammanaa Bitimaa irraa*- DURAANDURSA Jalatamoo fi kabajamoo warra barreefata kana duukaa-buutanii jirtan, mee waan hundumaa duran nagaa fi nageenya isiniif hawwa! Barreeffama kana kutaa sadaffaa, kunoo akkana jechuunan xumureeyyu: "Amma gara wiirtuu dubbii Dr. G. Hayilee sanatti yoo deebine, mee maaluma-laa qaroominni Amaaraa kan inni Oromoo fi Muslimootatu barbadeesse nuun jedhu kun? Innii fi illiitonni isaanii kaan, amma gara seenaa waggalee 400 fi 500-ii faatti deebiyuun kan uummata Oromoo fi Muslimoota Toopphiyaa kabajamoo irratti waraana banan, Toopphiyaa isaanii tana ijaaru fi moo diiguufi? Jarri kun uummata Oromoo isa walakkaa uummatoota Toopphiyaa kan barana lakkoofsaan kitila 92 (92 000 000) tahee, jechuun kitila ...

Comments

Oromo Concert with Artist Caalaa Carcar – Ebla/April 20, 2014 in Toronto

Comments

Ibsa Eejjennoo Miseensota ABO: Konyaa Gadaa Bilisummaa Edemeeten/Alberta, Ebla 2014

QE’EE, QABEENYAA FI DACHII HADHUURA ISAA IRRAA UMMATA OROMOO BUQQISUUN MIRGA UUMAMAAN UMMATNI OROMOO QABU SARBUU DHA Mootummootni Habashaa/Itiyoophiyaa dhufee dabraan toftaa fi tarsiimoo sirna gabroofataa ykn koloneeffattummaa  isaa haala  addaa addaan  Oromiyaarratti  caasaa isaa diriirfatee ummata Oromoo qee fi qabeenya irraa saamaa fi saamisisaa kaan Lubbuu ajjeessaa kaan godaansisaa, qee isaa keessatti jiruu fi jireenya  itti hadheessee, baroota dheeraaf, Ummatni Ormoo qee dhabilee ta`ee godaanaa akka jiraatuu fi baqattummaaf akka saaxilamu godhamaa tureera. Har`as mootummaan Wayyaanee /TPLF/  sirnuma duraan  warri isa duraa Ummata Oromoo fi Oromiyaa weeraruuf saganteeffatan sana bakkaan  ga`uuf fi  ummata Oromoo  fi Oromiyaa  humna  Qawween ukkaamsanii of ...

Comments (1)

Next Page »