Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

Poll: Which Song Should Be Adopted as the Oromian National Anthem?

Posted: Sadaasa/November 21, 2011 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (17)

Recently, a number of songs are being used as de facto Oromian national anthems, most notably Ali Birra’s Aniis Biyyaan Qabaa, Nuhoo Gobena’s Alaaba Oromiyaa, Afandi Siyo’s Oromiyaa and Faxe Ania’s Oromiyaa.

[poll id=”12″]

After reading recent articles suggesting a common flag for Tokkummaa Qabsaa’ota Oromoo, a reader proposed that the same be done to adopt a common Oromian national anthem. The selected national anthem will, of course, be unofficial until the nation adopts its official anthem at the appropriate time. To that end, the following most commonly used songs are given as possible options – please select the one you’d like to see as the Oromian national anthem [listen below each of the selected songs for informed decision-making]. Source for video montages: from user-uploaded YouTube videos.

  

Faxe Ania’s Oromiyaa

Ali Birra’s Aniis Biyyaan Qabaa

  

Afandi Siyo’s Oromiyaa

Nuhoo Gobena’s Alaaba Oromiyaa

Gadaa.com

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

17 Responses in THE COMMENT SECTION

 1. Ayyantu

  Nov 22, 11 at 1:39 am

  Nuuhoo Gobana’s song is my choice

 2. Duran

  Nov 22, 11 at 7:00 am

  Hi,
  Ithough I found it interesting to see this issue brought to our attention, I feel like more should have been done in order to look for diffrent options.for example, I rember another Alibira’s old song:
  Haakaanuu ilmaan Oromiyaa nuu martii haakaanuu….
  Amantii fi kutaan nuyi gargar hin banuu ..hinbaanuu..

  It is also possible to launch a kind of project to create completely new Anthem…

  Anyways, It is a good effort ..keep going!

  Thanks

 3. Looshanii

  Nov 22, 11 at 7:11 am

  I will not cast my vote for any of the four because my favorite and the one i beleive all inclusive has not been included.
  Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa
  Guyyaa si dhaabbanne gabrummaa baanaa
  Dhiiraa fi dhalaan keenya bakkuma jiranitti
  si gad-dhaabuuf jecha dirree irratti dhumanii

 4. Gofta

  Nov 22, 11 at 8:17 am

  Nuho’s Alaaba Oromiyaa is best if used as a flag song, not national anthem.

 5. menelik

  Nov 24, 11 at 1:52 am

  I didn’t get it.is it a regional anthem or a national one?i think oromia is still and will be one of the regions of Ethiopia!!

 6. Keelloo

  Nov 24, 11 at 12:24 pm

  If I have to choose Afadii Siyyoo is my best.
  It sounds well thought through.
  The rest are either too long, no good rythms, or not easy enough for a common man to sing.

  Hundaafuu mee dura kurupheen foon haa taatu!

 7. Tigist Geme

  Nov 24, 11 at 2:36 pm

  I go with Nuuhoo Gobana’s if I ahve tp pick onefrom the four songs. However, I personaly belive it will be great if new inclusive song can be written and produced. I feel like none of those can be best enough for National Anthem. I do have due respect for the artisits and love all songs mentioned.

 8. Abbaasirna

  Nov 24, 11 at 6:58 pm

  Dura dursine waan tokko tokko yaa hubanuu, hubanetiis irratti waliyaagaluu.Oromiyaann biyyaa alaabani ammo mallattoo biyyaa ti.Faarruun alaabaa faarruu biyyooleessa ni ta’a ree?jedhne of haa gaaffanuu. Faarruun Nuhoo Goobana asirratti rakkoo qaba malee silaa tokkoffaa turee.Faarruun Ali Birraa seena-qabeessa utuu ta’u saala biyyaa keenya (The gender of our country) utuu waligalte hin qabatiin murtesee Oromiyaa saala dubarti kenneef.Oromiyaa biyyaa too jedhe. Kuni waan gabrooffatoota teenya irra dhaale na ti fakkataa.OROromoon Biyyaa abbaa keenya jedha malee biyyaa haadha teenya yoo jedhu dhageenye hin beeknuu.Kanafuu Oromiyaa yaa biyyaa koo jechuu qabnan jedha.Genderiin biyyaa keenya akka warra Genman ykn Russia kkf “Fatherland”malee “motherland mitiin jedha kanarratti waligalaa?Yoo kanarratti waligalee faarruun Ali Birraa Asirratti kufaa.Kan Afandi Siyoo filannoo keessa hin galuu.(anaaf)
  Content isaa sirritti hin hubane garuu faarruun Faxe Ania fudhatama qaba.

 9. Misbah .A

  Nov 24, 11 at 8:19 pm

  Yaadni bareeda dha, kan amma ja’aman kuniis hanquu hin qaban warri sirbee fi
  bareeses haa galatoomani.Garuu me bareesitoota bayyee waan qabnuuf caraan
  kun labsamee kan kana caalan waan argachuun maluuf bareesitoota afeeree
  filannoo yoo baayifane gaari.Yaroofilee tahoo waa lafaa qabaachun hin hamaatu
  hanga achi geenyutti.
  I.U.Of

 10. Kennaa

  Nov 24, 11 at 11:44 pm

  I love all the songs, but ‘Faxe Ania’s Oromiyaa’ is my first choice.

 11. qero

  Nov 25, 11 at 1:57 am

  Hi,

  yadaa kanan dhufu kessanin baye galatomaa isinini jedha, kanan dura walgahii addaa addaa irratii farun biyaa oromo ta’aa ture. Garu walgayootaa addaa addaa irratii faru addaa addaa tu ta’ee ture, male wanii kun ni jijiran moo wan issaa malle jedhee samu koo kessaa tii gafii ture. Kanaf faru tokko irratii murtessinee tokkumaa sana yoo fayadaminee Umaatiinii hundinu sana bekkaa kanaf “confusion” balessaa ijooleetiis salphatii darebu danda’aa jehden yaddaa.

  Garu meretesuf, Beketoonii addaa faruu jiraan hundumaa siriitii xinxaalaanii, xixaallaa san umaatiatii dhiyesaanii yookan immo maressaa kan irratii dhiyessanii sana bodaa otto irratii muretefamee ykn “Vote” godhamee.

  Galaatoomaa,

  Support the people!!! The true leader!!!

  qero

 12. Azhar kiyaa

  Nov 25, 11 at 7:29 am

  I would like anthem of oromiya Ali Birra’s song which is anis biyyan qaba n Hakhanu ya ilman oromiya together create new remixable anthem !

 13. Yoonaafan

  Nov 25, 11 at 12:55 pm

  Yaada akkasii kaasuu keessaniif galata qabdu. Haa tau malee faaruu biyyaatiif kan tau tokko iyyuu warra kana keessa hin jiru. Faaruun kun hunduu gaariibareedoo dha garuu ‘national antem’ tauu hin dandaa’an. Ani garuu ulaagaa faaruu gan guutu waallistoonni akka baasaan utuu caalu-baasiin wayii godhamee, koreen tae kurfaaee utuu keessaa filee gaarii dha. Faaruun kanaaf tau kan biyya, uummataa, seenaa fi aadaa oromoo walitti qabee faarsu, egeree biyyaa fi uummaataa kan dubbatu tauu qaba. Faaruun qabsoo bilisummaa, kana kana kan faakkatani faaroo biyyaa hin tau. Haala tokko qofa waan faarsuuf. Galatoomaa.

 14. Abjuu moo

  Nov 25, 11 at 7:45 pm

  Yaadicha dhiheessuun keessan waan mishaa dha faaruun haarawa biyya haraawa ijaaramtuf faaruun haraawa taè warra dandeetti isaa qabaniin bahee dorgommii itti dhihaatee koreedhaan haa filamu kan jedhun qaba.kunis ammo dubbi taèe dhaabota keeyna akka wal hin ficcisifne sodaan qaba.

 15. robsen aman

  Nov 26, 11 at 3:04 pm

  duuraan duursee yaada akkana dhiihesuu keessaniin galata qabduu.garuu akkan anii yaadutii faaru biiyaatiif kan dhiihessitan huunduu ulaagaa kan gauutan tatii hiin afkaatuu. akka yaada kiiyaatii siilaa wara faaruu biiyaa danadeetii qaban waaliitii qabamanii haala haaryaan qopheseen gaariidha kana jeedhuu yaadana qabaa. issin garuu galata qabdanii .

 16. teddy

  Nov 26, 11 at 5:26 pm

  National Anthem would be better if it were short. Six minute is too long. I am eager to see the Librated Oromia which includes the dreamed land from Amhara(wollo) and Tigray. The mere presense of some oromo in Tigray or Amhara doesnot mean it belongs for Oromo. by the same token Adama can be Amhara land

 17. Sirreessaa

  Nov 28, 11 at 2:57 am

  Yaadi kun gaariidha. Garuu faaruuwwan dhihatan hedduun kan alaabaa farsan malee kan biyyaa miti. Lammata ammoo kan hardha
  akka faaruu Oromiyaatti Tv fi radio oromiyaatti farfatamu nijira miti maaliif keessaa hanbiftan?

  Yaadi kun kallattii gaaffii kanaatti nama kakkaasuf mijaawa malee gaffiin farfannaa biyya tokkoo kana caalaa baldhachuu qaba.
  Faaruuwwan dhihaatan dhiamma kanaaf jedhamee kan uumaman miti. Kanaafu ani filannoon kun garmalee dhphaadhan jedha.

  Kanaafuu warri ogummaa fi dandeettii barnoota isaa qaban faarfannaa akkasii kan madaala hunda guutu nuuf akka dhiheessani
  nu filachiisna jedheen yaada dhiheessa.

  Kan biraa ammoo yoo danda’me yadaloon fi muuziqaan isaa kan farfannaa Oromoo irratti hudeeffame otu tahee hedduu namatti tola. Faarfannooti asitti dhihaatan fi kan OPDO muuziqaan isaanii kan warra awroophaa irratti hundeeffama. Kuni tahuu inqabu jedha ani. Fakkeenyaf oto ydaloo akka sirba Wallaggaa – Iyyaasee, Jimmaa Aala aalan,
  kan booranaa- Muuda, kkf. kan namni tokko baasee inni kan jalaa qabu yoo tahe hedduu namatti tola kanatu saba birattis laafatti
  baramee takkummaafi hundee kennya cimsa, Jiraadha – Galatooma