Gadaa.com Comments (6)

እንዳንተማ ቢሆን! – ይህ ግጥም ለአቤ ቶክቻዉ, ለዶክተች ፍቅሬ ቶለሳ እና ለመሰሎቻቸዉ ማስታወሻ ይሁን

በበሪሶ ገዳ*

እንዳንተማ ቢሆን!!

እንዳንተማ፡ ቢሆን፡ እንደ፡ አስተሳሰብህ
ሆነን፡ እንቀር፡ ነበር፡ አሽከር፡ ለጌቶችህ!
በስመ፡ ኢትዮጵያ፡ ብሄረ፡ ኢትዮጵያዊነት
የማይጨበጥ፡ ተረት፡ የቀን፡ ህልም፡ ቅዥት
አንድ፡ ላይ፡ ሊወቀጡን፡ ሁሉንም፡ ጨፍልቀዉ
በራሳቸዉ፡ ምስል፡ ሊሰሩን፡ ጠፍጥፈዉ
ያልሆንነዉን፡ እንድንሆን፡ ማንነት፡ ቀይረዉ
በአንድነት፡ መዶሻ፡ ብሄርን፡ ደፍጥጠዉ
የኦሮሞ፡ ልጅ፡ ኩራት፡ ወግ፡ ባህል፡ አጥፍተዉ
ሳር፡ መሬት፡ ቅጠሉን፡ ወንዝ፡ ሸንተረሩን
ሁሉን፡ ቀያይረዉ፡ አፍርሰው፡ ሊገጥሙን
እንድንኖር፡ ተጭነን፡ እንደጋሪ፡ ፈረስ
ክረምትና፡ በጋ፡ ጌቶች፡ ስናመላልስ
ጭሰኛና፡ ገባር፡ የነፍጠኞች፡ አሽከር
መወለድ፡ ከኦሮሞ፡ መሆን፡ ከአንዱ፡ ብሄር
አንገት፡ የሚያስደፋ፡ ሆኖ፡ የሚያሳፊር
ከሰዉ፡ በታች፡ ታይቶ፡ ተሸማቆ፡ እንዲኖር
የጨለማ፡ እስር-ቤት፡ ተፈርዶበት፡ ነበር
ገመዳ፡ ገመቹ
ጫልቱና፡ ግንብቹ
መባል፡ ያስቆጥራል፡ ከሀጥያኖቹ
አዎን! …
እንዳንተማ፡ ቢሆን፡ እንደ፡ አስተሳሰብህ
ሆነን፡ እንቀር፡ ነበር፡ አሽከር፡ ለጌቶችህ!
እንጣጥ፡ እንጣጥ፡ አትበል፡ ተዉ! ወጥ፡ አትርገጥ
በማያገባህ፡ ገብተህ፡ አታዉቀዉን፡ አትበጥብጥ
በነገር፡ በሽሙጥ፡ አሽሙር፡ ማንጓጠጥ
የሰዉ፡ ቁስል፡ ወግተህ፡ አትነካካ፡ በእንጨት
መጠቀሚያ፡ ሆነህ፡ ስትል፡ ቀደም፡ ቀደም
ጎርፍ፡ ሆኖ፡ እንዳይበላህ፡ የሚሊዮኖች፡ ደም
ከብር፡ ለጀግኖቹ፡ የቁርጥ፡ ቀን፡ ልጆች
የደም፡ እንባ፡ አንብተዉ
በደም፡ ላብ፡ ጨቅይተዉ
መተኪያ፡ የሌላት፡ የህይወት፡ ዋጋ፡ ከፍለዉ
አቀጣጠሉ፡ ችቦ፡ የብርሃን፡ ጮራ
ከቶ፡ የማይጠፋ፡ እሳተ፡ ጎመራ
እየጋመ፡ ከታች፡ ከሩቅ፡ የሚያበራ
ሊደርስ፡ ያንዣበበ፡ የነፃነት፡ አዝመራ

* በሪሶ ገዳ: ገጣሚዉን ለማግኘት በዚህ ኢሜይል ይጠቀሙ ear_tuf12@hotmail.com


COMMENTS

RULES FOR COMMENTING:
Gadaa.com values your inputs, and to maintain a positive environment of discussion, the following rules will be enforced for comments. When you click SUBMIT COMMENT below, you are agreeing to abide by the following rules.
1. Apply common-sense respect and courtesy. Feel free to express your thoughts within the limits of civility.
2. Personal attacks, offensive language and unsubstantiated allegations are not allowed.
3. By submitting your comments, you take all the responsibility, legal or otherwise, for your comments.
4. Comments are naturally short. Long comments may be removed; for long comments, feel free to submit them as articles to be posted on their own.
5. Gadaa.com reserves the right to remove comments that do not follow the rules stated here.
6. Frequent offenders of the above rules will lose future posting privileges.

How to Use the New Comment Section
1. One can sign in using social networking services (if using this, click on "Sign In With your preferred social networking service")
2. One can also comment as "Guest" (no log-in required; for this, click on "Pick A Name" AND check the "I'd rather post as guest" button.)
(ONLY NAME and EMAIL are required; no password needed if commenting as Guest.)
3. To SUBMIT comments for moderation, click on the "Arrow" sign.

Disclaimer: Opinions expressed in comments do not reflected the views of Gadaa.com unless explicitly stated otherwise by Gadaa.com; Gadaa.com IS NOT accountable for any thought and content of comments.


Gadaa.com

6 Comments

 1. Abdii:

  July 10, 2013 @ 3:19 pm

  Aboo galatoomi! Ergamtoota nafxanyootaa sana sammuu naannessite. Nafxanyoknni diinota keenya, yoomiyyuu fira nuuf ta’uu hindanda’ani. Kanaaf isaaniif garaa laafuu hinqabnu. Bariisoo guddaa galatoomi!!!!

 2. Sagni:

  July 10, 2013 @ 3:22 pm

  Ohh come on, wht a poem! Let them read it if they can understand what we mean by that! viva ma ppl!

 3. abdeta:

  July 10, 2013 @ 5:36 pm

  walalaloon kee haalaan namatti tola warreen sammuun isaanii akka namatti hin yaanneef deebisaa gahaadha.kessaafuu ilmaan Nafxanyaatiif

 4. Buurisso Odaa:

  July 10, 2013 @ 6:34 pm

  It always amazes me what it takes to make you look forward. I am not you and am happy about that. I look into the future to make my contribution to create a better place for myself and myloved ones. Your Rehitoric and association by default will not make you a true oromo. To me you are the typical zero sum contributor. Suit your self

 5. Madaalaa:

  July 10, 2013 @ 10:03 pm

  Buurisso Odaa, I am happy I am not you either!. for you to look into the future means supporting the likes of Dr. Fikre Tolessa and Abe Tokichaw who in turn used their link with Oromo blood as password to attack Oromumma and serve the cause of their slave masters. For you, to look in to the future means taking sides, and encourage the Abe T. group when they demonize the true cause of QBO. That is how you want to build the so called Ethiopia. Shame on you Shamless guys!

 6. Abdii:

  July 10, 2013 @ 10:54 pm

  One angry habesh, keep yelling just like your fathers who were good for nothing. In the next few years, what will happen to you when the Qubee generation takes over the beloved nation? This piece of poem is a reflection on the truth in every Oromo soul.