Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

Walaloo Hundasa Lammessa: Yaadannoo Eebbisaa Addunyaaf

Posted: Hagayya/August 29, 2010 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (3)

Walaloo Hundasa Lammessa


Gadaa.comWalaloo Hundasa Lammessa: Yaadannoo Eebbisaa Addunyaaf

Maqaan boollaa oli!

Dhalatanii guddachuun
Guddatanii darbuun
Jiraatanii du’uun ykn
Osoo hin jiraatiin darbuun
Yakka harka namaan baduun
Mirga jireenyaa sarbamuun

Meeqatu galaafatame akka malee
Dararama garmaleen
Gashareewwan kan akka Eebbisaa
Meeqaatam himeen, kamiin dhiisa
Biqiltuuwwan egeree Oromiyaa
Abdii lammii fi biyyaa
Manni haa lakkaa’u
Seenaan haa galmaa’u
Ta’us kan Eebbisaa, nama rifachiisa
Nama, nama guba, nama aarsa
Haa jannattu malee, Ekeraan isaa!

Yaa Eebbisaa!

Akkam jedheen si faarsa
Kam himeen kam dhiisa
Kan daabee kee moo bifa kee
Sirboota kee moo seenaa qabsoo kee
Kamiin himeen, kam dhiisa
Martuu nama harkisaa!

Osoo bilisummaa hawwituu
Halkanii guyyaa faarsituu
Hanga siif danda’ame osoo dhamaatuu

Diinni sitti dammaqxee
Sitti hidhuuf eegalte, haxxee
Shira baraniin mariyatanii
Halkan dukkana si marsanii
Guyyaa sambata barii, mana kee weeraranii
Hirriba keessaa si dammaqsanii
Gara jabinaan dhukaasanii
Yakka tokko malee si galaafatan
Budoonni sun si nyaatan!
Warri dhiiga namaa xuuxuu baratan

Guyyaa gaafa sanaa, kan du’a kee dhagahe
Magaalaa Finfinnee maratu nahe
Namuu iyyee gadoode
Lammii qofa miti, alagaa maratu gadde
Ati duutus seenaa keetu galmaawe
Qabsoo saba keetu haarawe
Dhugaa keetu mul’ate
Diina keetu rifate
Gitaarri kee ol kaate,
Isheen alaabaa ABO faayamte
Bakkalcha barii taatee
Addunyaa maratti iftee mul’atte,
Qabsoo saba kee daran ifa baafte.

Ati duutus, maqaan kee hin duune
Seenaan kee hin awwaalamne
Suuraa fi walleen kee
Geerarsaa fi dhaamsi kee
Bara baraan jiraatti
Dhaloota haarawaa dammaqsiti

Lafa hin buutu dhaamsi kee
Abjuu taatee hin haftu hawwiin kee
Dhangalaatee hin haftu dhiigni kee
Kumaatamaan baati gumaan kee
Qabsoo lammii keetiin, fiixa baati kaayyoon kee

Alaabaa bilisummaatu dhaabbata, awwaalcha keerra
Ifee mul’ata Oromiyaa mararra

Maqaan kee barumaan yaadanna,
Akka ujubaa, itti irreeffanna
Dhaamsa kees, dhaloota egeree dhaalchifna

Kanaaf nu gargaara Waaqni Abbaa Uumaa
Uumaan ilmaan namaa
Gurraachi garaa garbaa
Tokkich maqaa dhibbaa
Isuma abdiin keenya
Bilisummaa taati galmi keenya.

Yaadannoo Eebbisaa Addunyaaf

Hundasaa Waaqwayyaa irraa

Gadaa.com

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

3 Responses in THE COMMENT SECTION

 1. Alamu tolasaa

  Aug 30, 10 at 10:23 pm

  Inni Hnde!walaloo gooticha Oromoo Erbbisaa Addunyaaf walaaleessite kun gootota keenya QBOf wareegaman mara kan nu yaadachiisuu fi roorroo alagaa jalaa bahuuf ammoo kan nu kakaasu waan ta’eef hedduu galatoomi jechaa,ilmaan Oromoo,dhiiraa-dhalaan,harka wal-qabannee salphina kana jalaa bahuuf has Jasmin jedha.Oromiyaan kan Oromoo ti’ GGB ti’! Ni moons!

 2. Assefa Kuru

  Sep 2, 10 at 11:06 am

  Kaayyoon birmadamaa fi bilisummaa daandii yartuu wal-xaxxuu qabaa
  Baay’een daraarameetu lubbuu isheef dhabaa!
  Qaanqeen ibiddaa takkaa qabatee
  Hidhaamubirmadummaa hawwatee
  Eeboon tokko lafa bu’u tokkotu ka’a isa caalaa qarame qabatee!

 3. firomsa dame

  Oct 27, 10 at 5:49 am

  waa’ee keef EEBBISAA
  Mee eenyuu callisaa
  ormis kumaa,kumaan du’ee
  gumaa kee maal baasa
  lammiin kumaan dhalate
  akka kee maal buusaa
  jeedheetuu onnnee koo
  gaaffiin na rakkisaa
  maloo meeGUMAA KEE
  eenyuutu nuuf baasa????????????????????????????????????????????????