Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

FinfinneTribune.com is Gadaa.com

Kitaabota Haaraya Mana Maxxansaa Oromiyaa irraa

Posted: Adoolessa/July 11, 2011 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (5)

Manni Maxxansaa Oromiyaa kitaabota armaan gadii kana maxxansiisee yeroo gurgurtaaf magaalaarra oolchu gammachuu guddaatu itti dhaga’ama.

Akkasumas Kitaabonno Biroo baayyeen bona kana Kora Hawaasa Oromoo Minneapolis irratti ta’u irrattis ta’e biyyoota adda addaa hawaasni keenya baayyinaan jiranitti gurgurtaaf raabsamee jira. Odeessa dabalataaf e-mail dmatib73@yahoo.co.uk ykn 404 322 8483 nu qunnamaa.

Gadaa.com

Seenaa Oromoo 1570-1860
Barreessaan: Dr. Mohammed Hassen
Kan Afaan Oromootti hiike: Dawit Likkaasaa Bulchaa
Maxxansiisaan: Mana Maxxansaa Oromyaa
Guddina kitaaba kanaa: Fuula 239
Gatii: $20

Waa’ee kitaaba kanaa: Kitaabni kun mata duree “The Oromo of Ethiopia: A History 1570s –1860s” jedhu jalatti bara 1990 barreessaa kanaan kan qophaawee maxxanfame yoo ta’u, waggaa 20 booda fooyya’ee afaan Oromootti hiikamee maxxanfame. Kitaabni Kun lammii Oromoofis ta’e, kanneen seenaa Oromoo hundeen barachuu barbaadan maraaf kennaa gaarii dha.

Gadaa.com

Barreessaan: Mangashaa Riqituu
Maxxansiisaan: Mana Maxxansaa Oromiyaa
Guddinni fuula isaa: 316
Gatii: $25
Qabiyyee Kitaaba kanaa: Kitaabni kun jireenya Oromoo guyyuu kaleessaa hanga har’aa jiru irratti hundaa’ee kan barreeffame yoo ta’u, achii dhufiinsa Oromoo fi sirna akkamiin akka jiraachaa turee fi jirulleen ibsa. Itti dabalees seenaa Gootota Oromoo Obbo Baaroo Tumsaa fi Luba Guddinaa Tumsaalee gad fageenyaan addeessa.

Akkasumas Kitaabota Armaan gadii kana gurgurtaaf ni qabna

Gadaa.com

Fedhii Gam-Tokkee fi Og Barruu Gaggabaaboo Biroo
Barreessaan: Gaaddisaa Biruu
Guddina fuulaa: 166
Gatii $10
Goosa Kitaabaa: Asoosama Gaggabaaboo

Gadaa.com

Mudaanmuddii
Barreessaan: Boruu Barraaqaa
Maxxansiisaan: MM Oromiyaa
Guddina Fuulaa: 469
Gatii: $20
Goosa Kitaabaa: Asoosama

Gadaa.com

Owruu Bineensaa
Barreessaan: George Orwell
Kan Afaan Oromootti hiike: Abbaa Caalaa Lataa
Guddina Fuulaa: 142
Gatii: $10
Goosa Kitaabaa: Asoosama

Gadaa.com

Goota Oromiyaa
Gulaltootni: Daraaraa Maatii fi Dr. Mohammed Hassan
Maxxansiisaan: MM Oromiyaa
Guddina Fuulaa: 435
Gatii: 25
Goosa Kitaabichaa: Qorannoo Seenaa Gootota Oromoo

Gadaa.com

Seenaa Abishee Garbaa fi Gootota Oromoo Biroo
Barreessaan: Ginabr Nagaraa Kuusaa
Guddina Fuulaa: 142
Gatii: $ 10
Qabiyyee Kitaaba Kanaa: Seenaa Dhuunfaa Abishee Garbaa fi Gootota Oromoo Biroo

Gadaa.com

Burqituu
Barreessaan: Mangashaa Riqituu
Maxxansiisaan: MM Oromiyaa
Guddina Fuulaa: 279
Gatii: $20
Goosa Kitaabaa : Kitaaba Aadaa fi Seenaa Oromoo

Contending Nationalisms of Oromia and Ethiopia: Struggling for Statehood, Sovereignty, & Multinational Democracy

Gadaa.com

Barreessaa: Dr. Asafa Jalata
Maxxansiisaan: Global Academic Publishing, Binghamton University
Guddina Fuulaa:229
Gatii: $35
Goosa Kitaabaa: Kitaaba Qorannaa Siyaasaa fi Dinagdee Oromiyaa

Gadaa.com

Gaadii
Barreessaan: Daraaraa Maatii
Giddina Fuulaa: 359
Gatii: $10
Goosa Kitaabaa: Asoosasama Gabaabaa

Akkasumas Kitaabonno Biroo baayyeen bona kana Kora Hawaasa Oromoo Minneapolis irratti ta’u irrattis ta’e biyyoota adda addaa hawaasni keenya baayyinaan jiranitti gurgurtaaf raabsamee jira. Odeessa dabalataaf e-mail dmatib73@yahoo.co.uk ykn 404 322 8483 nu qunnamaa.

Gadaa.com

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.

Gadaa.com

5 Responses in THE COMMENT SECTION

 1. Abdurra hmaan waliyyii

  Jul 11, 11 at 3:27 am

  mee kitaaba mudaamuddi gara emaila kootiin naaf ergaa gatiin hanguma feeteen.

 2. Abdurra hmaan waliyyii

  Jul 11, 11 at 3:33 am

  mee kitaaba mudaamuddi gara emaila kootiin naaf ergaa gatiin hanguma feeteen kitaa seenaa oromoo bara 1570-1860 kanaallee itti naaf eda’aa. gaalataooma qopheessitoonii maxxansitoota kitaaba AFAAN OROMOO HUNDI!!!

 3. Rajji

  Jul 11, 11 at 6:04 pm

  Thank you gadaa.com for posting; but we need more informatton how to get it.give us detalis to order. Thank you.

 4. Diina

  Jul 12, 11 at 12:48 pm

  a post on amazon.com? Please, so that we can buy and access.

 5. old

  Jul 14, 11 at 8:15 pm

  Dear All authors of the oromo books,

  Thank you for all youe excellent books. Please let us know how we could order all the books. I would like to get one pieces each.

  Sincerely,