Barattooti Oromoo 80 Yuuniversitii gara garaa boqonnaa yeroo gannaaf maatiitti galan dirqisiifamanii loltoota Wayyaaneen osoo konkolaataan fe’amanii deemanii 20 ol madaa’an

Hagayya 20, 2014 - Amboo Guyyaa har’aa battootni Oromoo dhaabbilee Barnoota Olaanoo irraa baratan Godina Kibba Lixa Shawaa irraa walgahii ariifachiisaa jechuun FDG irraa isaan dhaabuuf Wayyaaneen humna waranaatti dhimma ba’uu barattoota dirqiisiisee Konkolaata tokkotti barattoota 80 ol fe’uun gara Magaala Jimmaatti utuu adeemuu karaatti konkolaatan garagalee barattoota 20 ol ta’an irra midhaan ulfataan qaqqabee Hospitalaa Waliisoo galanii du’aa fi jireenya gidduutti argamu. Akkuma torbeewwan kana keessa walgayiin barattoota Yuuniversitii irraa galan torbee kana keessa bakkoota adda addaatti eegalu jechuun yuuniversitii 9 irratti isaanis Yuuniversitii Adaamaa, Amboo, Wallaggaa, Haromayyaa, Madda Walaabuu, Jimmaa, Bulee Horaa, Mattuu fi Dirre Dawaatti kan gaggeeffamu yoo tahu ...

Comments

Seattle: Walgahii Marii Hawaasa Oromoo (Hagayya 30, 2014)

Comments

Mootummaan Wayyaanee Olola Guyyaa Boruu Eegaluuf Jecha Magaalaa Amboo Hoomaa Waraanaan Marse

Qeerroo.org - Hagayya 19, 2014 Amboo Wayyaaneen EPRDF guyyaa boruu walgahii ittiin uumata Oromoo afaan fajjeessuu kan marraa jalqabaa bifa ofii tolfateen as bahuuf deema. barattootni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo irraa boqonnaaf maatii bira utuu jirani, walga’iin afaan faajjiin kun qophaa’ee barattootni dirqamaan akka hirmaatan Wayyaaneen karoora dabarsite FDG gootota barattota Oromoo duraittin dhaabbachuuf jecha shira dinni Oromoo cabsee bituuf qopheesse ta’uu hubachuun goototni barattootni barattootni Oromoo shira Wayyanee dura dhaabbachuuf kutannoodhaan gara walga’ichatti aanotaa Oromiyaa irraa konkolatan guurama jiru. Sochii barattoota kana danquuf Mootummaan Wayyaanee hoomaa waraanaa daangaa irraa gara Oromiyaatti keessattuu gara Yuunibarsiitiiwwaan Oromiyaa kanneen akka Amboo, Jimmaa, Mattuu, Wallaggaa. Harammayyaa, ...

Comments

Faana Barattoota Yuuniversitii Irraa Boqonnaaf Galanii Hordofuun Mootummaan Wayyaanee Wallagga Keessaa Barattoota Dirqisiisuun Mattuu fi Naqamtetti Guuraa Jira

(Qeerroo.org) - Faana barattoota Oromoo Yuuniversitii irraa boqonnaaf maatiitti galanii hordofuun Mootummaan Wayyaanee barattoota Wallagga Bahaa keessatti dirqisiisuun Mattuu fi Naqamtetti Guuraa jira. FDG Oromiyaa keessatti barattoota Oromoon qabsiifame dhaamsuuf mootummaan Wayyaanee waan hin godhin hin jiru, ilmaan Oromoo hidhuun, ajjeessuun, barumsa irraa ariyuun, qabeenyaa saamuun gonkumayyuu qabsoo Oromoo fi sochii diddaa gocha isaanii balaaleffachuun dura dhaabbachuu dhabamsiisu fi laamshessuu hin dandeenye. Yeroo ammaa akkuma beekamu qaamni sochii barattoota ilmaan Oromoon gaggeeffamu martiyyuu ABO tu qindeessa sababa jedhuun barattoota goolaa jira, sodaan mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa keessattii yeroo gannaa kana barattootaaf walgayi qopheessee jiraachuun isaa gama hundaan kan dhaamaamaa jiruudha, walgayiin ...

Comments

SBO: Hagayya/August 20, 2014 Oduu fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

SBO: Hagayya 20 Bara 2014 Oduu - Gabaasa Oduu - Sochiin Qeerroo Bilisummaa Wayyaanee mudduu ilaalchisuun barruu Qeerroo irraa dhihaatee fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa [audio mp3="http://gadaa.com/oduu/wp-content/uploads/2014/08/20082014SBO.mp3"][/audio]

Comments

Sochiin Diddaa Gabrummaa Oromiyaa Keessaa Jabaate Itti Fufuun Wayyaanee Raafam Keessa Galche

(Qeerroo.org) - Hagayyaa 16/2014 Sochiin Dargaggoota, Barattoota Oromoo fi waliigalattii uummaatni Oromoo mirga abbaa Biyyummaa isaa kabachiifachuuf abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO irratti gaggeessa jiru daran jabaachuun mootummaa Wayyaanee raafama ulfaata keessa galchee jira. Sochiin Qeerroo, barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoon qabsiifame kana danquuf wayyaaneen shiroota garaagaraa xaxaa kan turete yeroo ta'u uummata walitti qabuun sochii kana ABOtu gaggeessa, balaaleffadhaa jedhee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa deemuun uummaata humna waraanaatiin walitti qabee hiriira baasuuf yaalii godheen uummaata irraa diddaa guddaan isa mudachuun ni yaadatama. Keessattuu shirri Wayyaanee kun Godinaalee dhiha Oromiyaa keessatti mormii guddaa itti kaase. Uummaanni Oromoos ergaa gaaffii mirgaa gaaffachuu fi qabeenyaa ...

Comments

Korii ABO Amerikaa Kaabaa Kan Bara 2014 Milkiin Xumurame

Korri Gamtaa Miseensota Adda Bilisummaa Oromoo fi akkasumas kan Hawaasaa Hagayya 6 hanga Hagayya 9tti Magaalalee Lakku (Minneapolis fi Saint Paul) keessatti geggeffamaa ture murti ejjennoo fi Kutannoolee dabarfatuun milkiin xumurame. Korri Kun kan baname Hagayya 6 galgala sagantaa Irbaata WBO Hoteela Kelly Inn Best Western keessatti qophaa’een ture. Sagantaa kana irratti Tikeetni tinnisa WBOf oolu USA fi Kaanaadaa keessatti ballinaan baati sadii dursee gurguramaa ture bakka kanatti sagantaa Irbaata WBOtiin qophiin baninsa Koraa akka qindaa’u kan saganteeffame ta’ee karoorri Koree qindeessitus akkuma tilmaammeen milkaa’ee jira. Guyyoota lameen itti aanaan Hagayya 7 fi 8 Korri Miseensotaa dhimma dhaabaa wali gala fi kan ...

Comments (3)

ኦ.ኤም.ኤን. (OMN):- የሳምንቱ፡ ዜናና፣ ከፕሮፌሰር፡ አስመሮም፡ ለገሠ፡ ጋር፡ ቃለ-መጠይቅ – (News and Interview with Prof. Asmarom Legesse) – August 16, 2014

ኦ.ኤም.ኤን. (OMN):- የሳምንቱ፡ ዜናና፣ ከፕሮፌሰር፡ አስመሮም፡ ለገሠ፡ ጋር፡ ቃለ-መጠይቅ - (News and Interview with Prof. Asmarom Legesse) - August 16, 2014

Comments

SBO: Hagayya 17 Bara 2014 – Oduu

SBO Hagayya 17 Bara 2014 Oduu - Gaaffii fi deebii J/ Gammachuu Fayyeeraa - Ibsoota Ejjennoo fi Yaada hirmaattota Kora Gamtaa Miseensota ABO Kaaba Amerikaa [audio mp3="http://gadaa.com/oduu/wp-content/uploads/2014/08/17082014SBO.mp3"][/audio]

Comments

Humna Barreessuu Keessa Jiruun Galaana Guddaa Sochoosuu Dandeenya!

Beekan Gulummaa Irranaa jedhama. Lixa Oromiyaatti dhalate. Barnoota digirii jalqabaa Yunivarsiitii Jimmaatti xumuree isumaan barsiisummaaf Yunivarsiitii Amboo seenee barsiisaa turuun barnoota digirii lammataatiif Yunivarsiitii Finfinnee seene. Digiriisaa lammataa xumuree Yunivarsiitii Ambootti deebi’ee ammas takka barsisee digirii sadaffaa (dooktorummaasaaf) Yunivarsiitii Finfinneetti deebi’ee waggaa lammaffaa qabatee jira. Nama umuriin 29 yoo ta’u, yeroo ammaa kana kitaabota Afaan Oromoo 19 kan barreesseefi kitaabota 50 oliif gulaalaa kan ta’ee jiruuf dhaloota qubee keessaa barreessitoota hedduu of duukaa hiriirsee hojjechiisaa kan jiru Beekaniif SAFUUn akka armaan gadiitti gaaffiif deebii godheefi jira. SAFUU: Maqaakeefi bakka dhalootakee yoo nutti himtewoo? BEEKAN: Beekan Gulummaa Irranaan jedhama lixa Oromiyaa, godina ...

Comments

Oduu Gaddisiisaa fi Seenaa Gabaabaa Gooticha Barataa Biqilaa Balaay Toleeraa

Sagalee Qeerroo irraa Barataa Biqilaa Balaay bakka Ciisutti Gootichi Barataa Biqilaa Balaay Abbaa isaa Obbo Balaay Troleeraa fi Haadha isaa Aadde Siccaalee Mul’ataa Abdataa irraa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Habaaboo Guduruu ganda Caalaa Fooqaa keessatti bara 1991 A.L.Otti dhalate. Dhalatees Hiriyyoota isaa waliin taphachuu, Seenaa baruuf tattaafachuu fi barsiisuu kan jaallatu sabboonaa qaroo ilma Oromooti. Barataa Biqilaan guddatee barnootaaf akka gahetti bara 1999 A.L.Otti mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Caalaa Fooqaa seenuudhaan kuitaa 1ffaadhaa hanga 8ffaatti barate. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa mana barnootaa sadrkaa lammaffaa Kombolchaa seenuudhaan kutaa 9ffaa fi 10ffaa barate. Barnoota isaa Cinaatti ilmaan Oromoo sabboonummaa barsiisaa gama kallattii garaa ...

Comments (1)

Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo – Hagayya 15, 2014

Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo - Hagayya 15, 2014

Comments

Breaking News – Koree gidduu galeessaa OPDO keessatti jeequmsi olaanaan dhalate. Miseensotni Korichaas arii’amaa jiru‏

Gabaasa Qeerroo - Finfinnee; Hagayya 15, 2014 Yeroo dheeraaf Ulee mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo rukkutu tahuun tajaajilaa kan as gahe Koree gidduu galeessaa OPDO keessatti jeequmsi olaanaan dhalate. Fincila diddaa garbummaa bara 2014 gaggeeffame keessatti isin miseensota ABOti, FDG Kana keessatti hirmaattanii jirtu jechuudhaan Qorannaan caasaa qulqulleessuu magaala Adaamaatti eegalame xumura malee hafuudhaan gara magaala Shaashimanneetti cehamee jeequmsa olaanaa irratti argamu. Miseensota Koree gidduu galeessaa OPDO kan turanii fi tika Caasaa OPDO kan turan Obbo Geetaachoo Olii fi Abdoo kanneen jedhamanis miseensummaa irraa haqamanii jiran. Kanneen walgahii kana irratti argamaniidhaafis gatiin hojii isaanii sadarkaa A, B,C, Ddhaan kennamaa kan jiru yoommuu ...

Comments

Wallagga, Anaa Giddaa Kiramuu Keessatti FDG Itti Fufe. Uummatnis Walgahii Wayyaanee Lagate

Hagayya 15, 2014 - Gabaasa Qeerroo - Giddaa Kiiramuu Godina Wallaggaa aanaa Giddaa Kiiramuu keessatti FDG jabaachuudhaan itti fufe. Mootummaan wayyaanee uummata naannoo kanaa olola siyaasaan afaanfaajjessuuf walgahii waamtus uummatni gamtaan walgahii kana hafuun mootummaa abbaa irree wayyaanee waaroo qaanii uwwisee jira. Uummatni walgahii kana irratti argames nuti biyyi keenya Oromiyaadha, Ilmaan keenya ajjeefamaniif mootummaan wayyaanee itti gaafatamummaa haa fudhatu kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan gaaffiilee abbaa biyyummaa kaasaa kan oolan yoommuu tahu dabballootni wayyaanees gaaffii kana deebisuu dhabuudhaan baaraganii jiran. Mootummaan abbaa irree wayyaanee ilmaan Oromoo irratti daldala siyaasaa bara dheeraa gaggeessaa kan as gahe lamuu akka hin hojjennes ...

Comments (3)

Simbirtuu: Oduu fi qophii IMALAA. Haala QBO biyya keessaa fi hiraarsa Oromoo mana hidhaa Ma’ikelaawwii keessaa irratti dargaggoo Caalaa Haayiluu kan arge dubbate

Simbirtuu: Oduu fi qophii IMALAA. Haala QBO biyya keessaa fi hiraarsa Oromoo mana hidhaa Ma'ikelaawwii keessaa irratti dargaggoo Caalaa Haayiluu kan arge dubbate

Comments

Journalist Mohammed Ademo on the Dr. Google Show; Conversation on OSFNA and Oromo Unity

Journalist Mohammed Ademo on the Dr. Google Show; Conversation on OSFNA and Oromo Unity

Comments (2)

Interview with Samsom Markos, Director and Producer of the Afan Oromo Movie, “Agartuu Barraaqa” (Dr. Google Show)

Interview with Samsom Markos, Director and Producer of the Afan Oromo Movie, "Agartuu Barraaqa" (Dr. Google Show)

Comments (13)

U.S. Senator Al Franken (MN) Delivers a Speech at #OromoWeek2014 Closing Game of the OSFNA Soccer Tournament

U.S. Senator Al Franken (MN) Delivers a Speech at #OromoWeek2014 Closing Game of the OSFNA Soccer Tournament Photo: Public Domain

Comments

Videos: Oromo Studies Association’s (OSA’s) 2014 28th Annual Conference Panels

Videos: Oromo Studies Association's (OSA's) 2014 28th Annual Conference Panels

Comments (6)

VOA: Kora Waldaa Qorannoo Oromoo

Jaallannee Gammadaa | VOA [audio mp3="http://gadaa.com/oduu/wp-content/uploads/2014/08/VOA_OSA2014.mp3"][/audio] WASHINGTON, DC — Waldaan Qorannoo Oromoo kora isaa isa 28ffaa Hagayya 2 fi 3 bara 2014 galma Yunivarsitii Hawaard kan Waashingtan Diisii keessatti gaggeesse jira. Kora kana irratti hayyoota Oromoo fi kanneen Oromoo hin ta'in mata duree adda addaa irratti ibsa kennanii jiru. Gadaa Gujii fi Boranaa kan ilaaleen abbootiin Gadaa fi hayyonni ibsa kan kennan yoo ta'u hooggana Gadaa fi rakkoo bulchiinsaa kan jaarrraa 21ffaa maal akka ta'e irratti mari'atamee jira. Namoota dhunfaa dhaabbatootaa fi kanneen biroo qooda olaanaa gumaachaniif badhaasi kennamee jira. - VOA

Comments

Next Page »