BAQATTOONNI SHORORKEESSITOOTAA MITI!

Najiib Zannuun irraa* Ummanni Oromoo biyya isaa badhaatuu, quuftuu fi tan waan hundaan guuttamte Oromiyaa keessatti if tahee jiraachuu dadhabuun;mirga namummaa isaa mulqamee dararaa, hidhaa, tumamuu fi gidiraa adda addaa argaa jiraachuun beekkamaadha. Biyyaaf biyyoo isaa tan Oromoo bira tartee alagallee quubsitu irratti abbaa biyyummaa dhabee lubbuu isaa baasuuf erga baqachuu eegalee baroota dheeraa lakkoofsisee jira.Biyyoota ollaa garaa garaa keessattis lubbuun baqatee kolu galtummaan jireenya wabii hin qabne jiraachaa jira. Yeroo garaa garaatti biyyoota akka Kenya, Somaaliyaa, Suudan, Jibuutii fi tan biraa keessattis rakkoo deddeebi'uun irra gayaa jirtuun dararamaa, ajjeefamaa fi hidhamaa jiru.Biyya isaa irraa lubbuun biyyaa bahee biyya ambaattis kan ...

Comments (1)

MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA: Kutaa Shanaffaa

Taammanaa Bitimaa irraa*- DURAANDURSA Jalatamoo fi kabajamoo warra barreefata kana duukaa-buutanii jirtan, mee waan hundumaa duran nagaa fi nageenya isiniif hawwa! Barreeffama kana kutaa sadaffaa, kunoo akkana jechuunan xumureeyyu: "Amma gara wiirtuu dubbii Dr. G. Hayilee sanatti yoo deebine, mee maaluma-laa qaroominni Amaaraa kan inni Oromoo fi Muslimootatu barbadeesse nuun jedhu kun? Innii fi illiitonni isaanii kaan, amma gara seenaa waggalee 400 fi 500-ii faatti deebiyuun kan uummata Oromoo fi Muslimoota Toopphiyaa kabajamoo irratti waraana banan, Toopphiyaa isaanii tana ijaaru fi moo diiguufi? Jarri kun uummata Oromoo isa walakkaa uummatoota Toopphiyaa kan barana lakkoofsaan kitila 92 (92 000 000) tahee, jechuun kitila ...

Comments

Oromo Concert with Artist Caalaa Carcar – Ebla/April 20, 2014 in Toronto

Comments

Ibsa Eejjennoo Miseensota ABO: Konyaa Gadaa Bilisummaa Edemeeten/Alberta, Ebla 2014

QE’EE, QABEENYAA FI DACHII HADHUURA ISAA IRRAA UMMATA OROMOO BUQQISUUN MIRGA UUMAMAAN UMMATNI OROMOO QABU SARBUU DHA Mootummootni Habashaa/Itiyoophiyaa dhufee dabraan toftaa fi tarsiimoo sirna gabroofataa ykn koloneeffattummaa  isaa haala  addaa addaan  Oromiyaarratti  caasaa isaa diriirfatee ummata Oromoo qee fi qabeenya irraa saamaa fi saamisisaa kaan Lubbuu ajjeessaa kaan godaansisaa, qee isaa keessatti jiruu fi jireenya  itti hadheessee, baroota dheeraaf, Ummatni Ormoo qee dhabilee ta`ee godaanaa akka jiraatuu fi baqattummaaf akka saaxilamu godhamaa tureera. Har`as mootummaan Wayyaanee /TPLF/  sirnuma duraan  warri isa duraa Ummata Oromoo fi Oromiyaa weeraruuf saganteeffatan sana bakkaan  ga`uuf fi  ummata Oromoo  fi Oromiyaa  humna  Qawween ukkaamsanii of ...

Comments (1)

Kenya: Flagrant Violations of Human Rights Against Asylum Seekers and Refugees; HRLHA Statement

The following is an Urgent Action statement from the Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA). HRLHA is a nonpolitical organization (with the UN Economic and Social Council – (ECOSOC) Consultative Status), which attempts to challenge abuses of human rights of the people of various nations and nationalities in the Horn of Africa. ----------------------- HRLHA Urgent Action April 14, 2014 For Immediate Release The Kenyan police and security agents have arbitrary arrested and detained around 6000 refugees who are originally from neighboring Horn of African countries; and have continued hunting for more, reported HRLHA reporter in Nairobi, Kenya on April 13, 2014. This indiscriminate ...

Comments

On This Day of April 15, 2014, ‘Oromo Heroes and Heroines Day,’ the Call is to Stand up AGAINST Land-Grab in Oromia

From the Editor's Notebook On this day of April 15, 2014, 'Oromo Heroes and Heroines Day,' the call is to stand up AGAINST Land-Grab in districts of Oromia surrounding Finfinnee and AGAINST Land-Grab all over Oromia ... The cunning TPLF is blasting its "Tom and Jerry"-like frivolous cartoons to deceivingly portray the ongoing land-grab around Finfinnee and all over Oromia is meant for "development," while we know it well that the land acquisitions are land thefts that will lead to the genocide of the Oromo around Finfinnee, and elsewhere where old garrison towns are being expanded into Federal acquisitions under the pretext ...

Comments (1)

Oromo Federalist Congress (OFC) Sounds Alarm about the Ongoing Land-Grab in Oromia; Condemns the Ethiopian Govt’s Land Policy Being Enforced in Oromia Without Oromo’s Participation as Plan to Ignite Violence between Oromo Farmers and Investors

The Oromo Federalist Congress (OFC) has sounded its sternest alarm about the ongoing land-grab activities in Oromia, especially the plan regarding the Oromian towns surrounding Finfinnee, in a statement released on April 14, 2014. OFC issued the statement at the conclusion of its meeting in Finfinnee on April 13, 2014. In the statement, OFC also condemned the Ethiopian government's Land Policy, which is being enforced in Oromia without Oromo's participation, as a plan that will ignite violence between Oromo farmers and investors. Furthermore, OFC reminded the Ethiopian government about the Special Interests of Oromia in Addis Ababa (Finfinnee), which has not ...

Comments (2)

From Ambo in West, to Melka Jebdu/Dire Dawa in East, to Jimma in South, to Kombolcha/Walloo in North, Oromia is Up for Grabs Under the Cover of “Industrial Zones”

According to documents acquired by Gadaa.com, the scale of land grabbing (land thefts) underway in Oromia by the TPLF junta, its Habesha "INVESTORS" (aka Neo-Neftegna's) and its foreign financiers is larger than previously known to the public. According to information aggregated by Gadaa.com, prime farmlands in Oromia, including the Walloo territory in the North, will be divided into at least 8 "industrial zones" and ownership of Oromo farmlands will be transferred to Habesha "INVESTORS" (aka Neo-Neftegna's) and their foreign financiers under the pretext of the "Growth and Transformation Plan - GTP - Development" scheme. Ambo, in West Oromia, is slated to be ...

Comments (3)

Ayyaanni Guyyaa Gootoota Oromoo Tokkummaa Barattoota Oromo Biyya Jarmanii (TBOJ) Dame Hessen-TBOHn  Kabajame

(Frankfurt, Germany, Ebla 12, 2014) Guyyaa kabajamaa kanarratti Keessummootni adda adda kan  afeeramanii yemmu ta’u, saganticha akka Aadaa Oromoootti eebbaa Manguddoota Oromoon jalqabame. Itti aansuudhaan, kabajaa guyyaa gootota  oromoo ilaalchise Jaal Harun Kalil Bati barumsa fi  ibsa bal'aa miseensootaf kennani jiru. Jaal Haruun, muxaannoo qabsoo hidhannoo kessa argatani caqasudhaan barumsa kennan kessa, ummaani oromoo maliif guyyaa kana akka kabaju, wareegama goototni Oromoo gochaa turan, gootota Oromoo maqaa dhahun ibsaa bal’aa laatani jiru. Akkasumas  goototni Oromoo saba saaniif wareegama kan kafaliini fi bu'aawwaan heedduu kan galmeesisan ta’u isa mirkanessan. Dhaalootni har’aan immoo bu'aawwan argaman tiksudhaan Qabsoon gara fulduratti akka tarkanfachisu qabu fi ...

Comments

Police search for missing North Brighton mother and two children

April 13, 2014, Australia (Victoria Police News) — Police are appealing for public assistance to help locate a missing North Brighton mother and her two children. Kiya Worku was last seen at a residential house in Willlansby Street about 5pm yesterday afternoon. Police have been told the 33-year-old was planning to travel by train from North Brighton to Elsternswick with her one-year-old son Yorisun and her four-year-old daughter Justine. They have not been seen since. Police are concerned for the welfare of Kiya and that of her young children. Kiya is approximately 170cm tall, thin build with short black curly hair. It is not known what ...

Comments

Next Page »