FinfinneTribune.com is Gadaa.com
Home » Archives by category » More Articles ... » Ibsaa Guutama

Ibsaa Guutama:- Kennata Habashaa Hedduu Hodeefamaafii Jiru 2015 | The Most Talked About Habashaa Election 2015

Ibsaa Guutama:- Kennata Habashaa Hedduu Hodeefamaafii Jiru 2015 | The Most Talked About Habashaa Election 2015

The Most Talked About Habashaa Election 2015 By Ibsaa Guutama* It is going to be five whole years since Wayyaanee won all parliamentary seats, but one. The opposition condemned the…

Ebla/April 15, 2014: Guyyaa Goototaa Oromoo | Oromo Heroes and Heroines Day

April 15, 2014: Oromo Heroes and Heroines Day By Ibsaa Guutama* An Oromo hero/heroine is one who effects change or dedicated one’s life to change Oromo life with his/her determination…

Jiruu Warraaqxota Oromoo Eeggatu | Tasks of Oromo Revolutionaries

Tasks of Oromo Revolutionaries By Ibsaa Guutama* | February 2014 The few Oromo, who got access to education facilities, were those selected few whom the colonizer wanted to fill the…

Of Duuba Yoo Laalan | Looking Back

Looking Back By Ibsaa Guutama | January 2014 Looking back to the tortuous road the Oromo liberation came through, one can understand how time flies. All started underground – hidden…

Barbaachisummaa Dhaabaa | The Need for Institutions

The Need for Institutions (Originally Prepared for the Launching Event of MWMF) By Ibsaa Guutama | December 2013 The Oromo had institutions for all activities and knew their importance. There…

Emergency Requires Urgency | Sardaan Sardama Gaafata

Sardaan Sardama Gaafata Ibsaa Guutama irraa* | Adolessa 2013 Qabsoo bilisummaa Oromoo ijaarsaan jalqaba miilla fuudhuutt kan ka’e wareegama dabankufoota Oromoon ture. Sanaan jija boonsaa hedduutu galmeeffame. Kan dursanii gosaan,…

Virtue of Secularism for Oromiyaa | Oromiyaaf Gaarummaa Amantalaa

Ibsaa Guutama irraa* Oromoon saba tokkicha. Dubbee demokraatumma yeroo hin yaadatamne kaasanii qabu. Akka seenaatt Oromiyaan amantee tokkicha qabdi turte. Amantichi dhimma finnaa keessa hin seenu. Akkasumas finnaan addatt dhimma…

Inaction Should Not Be the Norm | Dhibaawuun Akka Miti

Ibsaa Guutama irraa* Erga uumamee empayerri Ethiopia nagaa qabate hin beeku. Cunqursaan yeroo yeroon hammaa bahuun sirnicha gaaga’aa jiraate. Garuu utuu dhoowee hin faca’in olhantummaan Habashaa akka hin tuqamnett kan…

Yaadannoo Ayyaana Gootota Oromoo

Ibsaa Guutama irraa* | Eebla 2013 Haasaan dhihate kun yaadannoo guyyaa ABOn Meniyapolisii fi Silver Spring MD qophaye irratt dhihachuuf ture. Haalli utu hin mijjayin hafuun qaaman argamuu hin dandeenye.…

Cuuraa Manguddootaaf

Ibsaa Guutama irraa* | Ebla 2013…

The Closing Chapter of Colonialism in the Horn of Africa | Dhumarra Ga’a Kolonummaa Gaanfa Afrikaa

“No compromise, no turning back on the kaayyoo is necessary … The chapter on colonialism is closing, and a vibrant Democratic Republic Oromiyaa is on the way to be brought…

Difference Between Freedom of a Country and of People – Remark on the ODF Statement | Garaagarummaa Bilisummaa Biyyaa fi Ummataa – Yaada Ifsa ADO Irratt Kenname

Garaagarummaa Bilisummaa Biyyaa fi Ummataa – Yaada Ifsa ADO Irratt Kenname Ibsaa Guutama irraa** | Bitootessa 2013 Gidduu kana jaarmaan maqaa Oromoo maxanfate tokkommoo gadi baheera. Bara darbe 2012 jalqaba…

Iyya’a Dargaggoo Oromiyaaf

Ibsaa Guutamatiin* | Gubirmans.com | Bitotessa 2013 Oromiyaan biyya abbooliin Oromoo yeroo hin yaadatamne kasee diina irra ittisaa, tokkummaa saanii cimfataa, seeraa ilmaan nama hunda walqixxummaan ilaaluun of bulchaa turan.…

Sooressa qabsoo yoomuu hin irraanfatame

Ibsaa Guutamatiin* | Gubirmans.com | Bitootessa 2013 Ummati Oromoo gidiraa waggaa dhibbaa ol itt fe’ame jalaa akka bahu sochiin bilisummaa jaatamootaa kaasee tolfame hin irraanfatamu. Keessaayyuu yeroo jalqabaaf ummatichi tokkummaan…

Maaljechi “Walabummaa” fi “Bilisumma” Garaagaraa?

Ibsaa Guutama irraa* | Gubirmans.com | Gurraandhala 2013…

Ulfummaa Kaayyoo Qabsoo Sabaa

Ibsaa Guutama irraa* | Gubirmans.com | Gurraandhala 2013 Raayyaa halagaa guddaan seenaa, aadaa, dudhaa fi afaaniin adda ta’e hidhannoo fi mala addaa qabu biyya Oromoo irra dhangla’ee qabachuun dhumisi irraan…

What Does the Onlooker Expect? | Laallibati Maal Eeggata?

Ibsaa Guutama irraa* | Amajjii 2013 Kurnan tokkoo ol booda murnooti ABO lama ABOn gumaatt caccabee ture walitt fayyuu eegaluu ambaa iyya’an. Sun tarkaanfii akkaa, kan funaansa soba hunda qaanesse.…