Home » Archives by category » More Articles ... » Malkaa_Caffee

ODF @ FINAL EXAM

ODF @ FINAL EXAM

Malkaa Caffee Irraa* Wal Ijibbaannee Beenaa! Dabartan Sanuu Feenaa, Yoo Kuftan Xurii Seenaa! ——————————– “የወያነ (TPLF) ባለስልጣኖችን በፍርድቤት እጋፈጣቸዋለሁ” “Aangawoota Wayyaanee (TPLF) Wajjin Mana Murtii Duratti Wal Ilaalla!” - Leenco…

Foolii Namaa!

Foolii Namaa!

Ogeeyyii wal’aansaa fi Ayyaantuus gaafadhee, Dhukkuba koo fayyuuf baay’een tattaafadhe. Hanlkan na hin raffisu kaasee na teessisaa, Hoomaa “Namaa” keessaa Nama na feesisa. Foolii Namaan dhabe, Maaloo Foolii Namaa! Kanaaf…

OROMOO

Ofumaan caraanee, laagaan na tarsa’aa? Rafaa jiran jarroo, eenyutu na dhagaya? Orma akkamii ti isaan, guyyaa saafaa rafuu? Magan! Sitti Magan ! Waaqayyo Siif Safuu! Ofii wanti hirribaa? Akka hin…

Horii Dha Moo ‘Digimtii’ Dha?

Horii dha moo ‘Digimtii’dha, Baddallee maaltu dhamaasee? Maaliif Bulguu nutti faarsuu? Kan hortee keenya gabaabse. Yaa Baddallee warra Biiraa, maallaqa moo nama feetuu? Warra gumaaf wal barbaadnu, maal dhabdanii jala…

Siidaa Araaraa!

Goota Guutuu Namaa, Mandeellaa faarfannaa, Eenyummaa isaa himnaa, gocha isaa yaadannaa, Du’a isaa ittiin ibsuuf jecha quubsaan dhabee, Nam tokkootu du’e moo Siidaa Araaraatu cabe? Ofittummaa balfee namummaadhaaf dhiigee, Humna…

FINCILA DIDDAA GABRUMMAA

Malkaa Caffee irraa* | Sadaasa 2013 Fincila roorroon dhalchu, fincila aadaa gootaa, Ittisaa roorroo alagaa, tiksaa mirga dhalootaa. Ni fincilla gurmoofnee, ni didanna gabrummaa, Cunqursaa dhabamsiisnee, gonfachuuf bilisummaa. Itti hin…

Gufuu maaf komatu?

Malkaa Caffee irraa* Gufuu Maaf Komatu? Buqqisanii maqsuuf harka osoo qabanii, Arganii irraa maquuf ija osoo qabanii, Gufuu maaf komatu ofumaaf dhiitanii? Rakkina miilla ofii qorachuu dhiisanii. Takkaa ishuma maqsuu,…

Dubbadhu Qaallittii!

Malkaa Caffee irraa* Dubbadhu Qaallittii abaaramtuu lafaa, Yoo dubbachuu baatte xuuriin isaa sitti hafaa. Ajjeechaa Tasfaahuun akkaataa du’a isaa, Si malee eenyu arge jalqabaa-dhuma isaa? Dubbadhu Qaallittii, Oromoon si hin…

Baay’inni Ummata Oromoo 400,000 – 2,000,000 Hin Caalu Jedha Geetaachoo Raddaa

Malkaa Caffee Irraa* Gabrummaa fi cunqursaa dabalatee rakkinaa fi gidiraa dhala namaa irra gahaa turee fi jiru hundaaf sababootaa fi maddeen gurguddoo tahan keessaa tokko ofittummaa dhala namaa kan daangaa…

Tokkummaa

Malkaa Caffee Irraa* | Ebla 23, 2013…

Lakkii Dhiisaa If Irraa!

Malkaa Caffee Irraa* | Ebla 23, 2013…

MEETNI NAMA HARKA JIRU DHAGAA FAKKAATA

Malkaa Caffee irraa* Baatiilee 10 dura (Waxabajjii 2012) barreeffama mata duree “Meetni Nama Harka Jiru Dhagaa Fakkaata” jedhu kana oggaan barreessu, adeemsi marii kan amma ‘ADO/ODF’ dhalchuudhaan xumurame kun jalqabamee…

Qabsoon Bilisummaa Sabaa fi Taphni Siyaasaa Walii Gargari

Malkaa Caffee irraa* | Ebla 14, 2013 Oromoon Afaan qawweetiin cabee bittaa alagaa (gabrummaa) jalatti buluu erga mudatee Jaarraa tokkoo fi walakkaa tahuufi. Yeroo sanaa kaasee bilisummaa akka Sabaatti sarbame…

Meetni Nama Harka Jiru Dhagaa Fakkaata

Malkaa Caffee irraa* | Waxabajjii 2012 Qabsoon Bilisummaa Oromoo kan dhiigaa-lafee fi lubbuu gootota Oromoo kumootaan utubame bu’uurri isaa akka jabaa gadi dhaabbatee jira. Bu’uura kana jabeessanii tikfachuudhaan achi irratti…

 Complete Directory »

 New WebPages  |   News & Current Affairs  |   Human Rights & Justice  |   Oromo Communities  |   Political Affairs  |   Language & Culture  |   Religions  |   Academic Resource

 Business and Tourism  |   Relief, Development & Health  |   Sports  |   Music, Video & the Arts          Click here to submit a website » » »


 Current Affairs »

 - Ayyaantuu

 - Bilisummaa

 - Gubirmans Publishing

 - GulelePost.com

 - Mana Oromoo Swiss

 - Oromedia

 - OromianEconomist blog

 - OromianExplorer.org

 - OromiaTimes.org

 - Oromo Affairs

 - OromoCentre.org

 - OPride.com

 - Qeerroo

 - SeifeNebelbal.com

 - Simbirtuu.com

 - URJII Online


 Horn of African Sites »

 - Afar Forum

 - AIGA Forum

 - Amb. David Shinn

 - Amir Arts (Somalia)

 - Anuak Justice Council

 - Awate (Eritrea)

 - Enset

 - EthioMedia.com

 - Ethiopian Review

 - Ogaden Online

 - Shabait (Eritrea)

 - The Sidama Concern

 - Walta Information Center

 

 New Websites »


 

Oromo Communities »

- ArdaJila.com

- British Columbia, Canada

- Cairo, Egypt | 2nd Website - Cairo

- Calgary, Canada

- Gursum.com

- International Oromo Women's Organization

- Ireland (AOCI)

- Kenya

- Las Vegas

- Los Angeles

- Manchester, the UK

- Midwest Oromo Communities

- Minnesota

- Ohio

- OromiaSpace.com

- Oromo Women's International Conference

- Oromtitti.com

- Oromummaa.com

- Oslo, Norway

- Seattle (2nd website)

- South Australia

- South Rogaland, Norway

- Switzerland

- Toronto, Canada

- Union of Oromo Students Europe

- Union of Oromo Students in Germany

- Victoria, Australia

- Washington, DC

- Western New York

- Yorkshire

 

Music & The Arts »

- AliBirra.com

- Bareedina: Women of Oromia

- Boonaa Mohammed

- Elemo Music

- Epidemic @ MySpace

- Ferhan @ MySpace

- Greeting Cards

- Habtamu Lamu @ MySpace

- Kemer Yousuf @ MySpace

- MyCountrySound.com

- Ogina - Webzine

- Oromia Music

- OromoSounds.com

- OroMP3.com

- SirbaOromo.com

- Samuel Daffa's Art Gallery

- Sandscribe Communications

- Yared Dibaba (Entertainer)


Sports »

- Athlete Ted Jaleta

- Athlete Tirunesh Dibaba

- Australian Oromo Soccer

- MW FC @ Myspace

- Oromo Jilboo Game

- Oromia Sports

- OSFNA

- Toronto Oromia FC

- Wollega Stadium Complex

Political Affairs »

- Afro Gadaa Initiative

- Oromiya Government

- ODF/ADO | ODF/WMO
  (ODF on Facebook)

- OromoLiberationFront.info

- OromoLiberationFront.org

- Oromo Parliamentarians

- Oromo People's Congress

- Oromo People's Congress

- OPDO

- ULFO

Human Rights »

- Amnesty International

- HRLHA

- Human Rights Watch

- Oromia Center for Human Rights

- Oromia Human Rights & Justice Council

- Oromo Support Group


Academic Links »

- DemissieBulto.com

- Oromo Folklore and Resistance

- Oromo Studies Association

- Wollega University